• Aeilko Karelse (links) schudt zijn voorganger Paul Delen de hand. ,,De vanzelfsprekende kwaliteit van dit kantoor blijft bestaan. -

    Peter Beijer

Wisseling van de wacht bij notaris

Advertorial

BAARN Paul Delen is sinds 1 januari van dit jaar geen notaris meer. Bij Koninklijk Besluit van 26 november 2018 is hem eervol ontslag verleend als notaris in Baarn. De bekende Baarnaar kijkt met genoegen terug op een notariële loopbaan van ruim veertig jaar, waarvan bijna 24 jaar in Baarn. Nu nog kandidaat-notaris Aeilko Karelse wordt de opvolger van Delen en zal binnenkort zijn plek innemen.

Peter Beijer

EMOTIES ,,Het is dat ik een ambtsgeheim heb, maar anders zou ik een boek kunnen schrijven over alles wat ik aan deze tafel heb meegemaakt", vertelt Paul Delen. ,,Aan deze tafel zijn wij betrokken bij de hoogte- en soms ook bij de dieptepunten in een mensenleven. Hier zijn heel veel emoties bij betrokken. Dat maakt het leven en werken van een notaris ook zo interessant en divers. Een notaris is begeleider bij de levensloop van mensen. Wij adviseren bij trouwen, het maken van een testament, fusie of overdracht van een bedrijf. Maar ook bij minder plezierige momenten zoals een echtscheiding en een boedelverdeling bij overlijden. Ik zie onze taak als die van een huisarts. Wij adviseren, kijken verder, signaleren bepaalde zaken die de cliënt niet voorzien heeft en komen als het even kan met adequate en doordachte oplossingen. Wanneer je iets kunt betekenen voor mensen dan verlaten ze opgelucht het kantoor. Dat is heel leuk en prettig werken."

TOEGEVOEGDE WAARDE Aeilko Karelse luistert met interesse naar de verhalen van zijn voormalige collega. Karelse en Jeroen Ligthart zijn de huidige maten in het team van de Baarnse Notarissen. ,, Nu twee van de drie naamgevers niet meer als notaris actief zijn op ons kantoor en ik samen met Jeroen Ligthart het notarisduo van ons kantoor vorm is de nieuwe naam 'Ligthart Karelse'. De toevoeging Baarnse Notarissen blijft uiteraard bestaan. Deze naam staat voor een dienstverlener die toegevoegde waarde geeft aan notarieel advies. Wanneer je hier bijvoorbeeld komt voor de overdracht bij koop of verkoop van een huis moet je niet na een half kopje koffie buiten staan. Wij denken niet in aktes, maar in oplossingen. Natuurlijk kan de overdracht van een huis voor minder geld bij een 'prijsvechter'. Ook de notaris is een commercieel bedrijf. Maar wij bieden toegevoegde waarde door naar het geheel te kijken. Wat is de consequentie van een bepaalde transactie. Is gedacht aan testament, de huwelijkse voorwaarden. Uiteindelijk gaat het namelijk om de oplossing die wij de cliënt kunnen bieden."

KWALITEIT Paul Delen knikt bevestigend. ,,Wij lezen mee met de koopakte, wij denken aan zaken als erfdienstbaarheid, we onderzoeken de kadastrale kaart. In de 24 jaar dat ik gewerkt heb bij de Baarnse Notarissen is er altijd aandacht en tijd geweest voor onze cliënten, zowel voor, tijdens als na de casus. Daar zijn wij voor en ook zonder mij zal die vanzelfsprekende kwaliteit van dit notariskantoor blijven bestaan."

Notariskantoor De Baarnse Notarissen, Eemnesserweg 12, www.debaarnsenotarissen.nl, telefoon 035 54133 21