• Dagkoor Baarn.

    Foto: Johan Bosgra

Dagkoor Baarn in de prijzen

BAARN - Het Dagkoor Baarn is een van de dertien winnaars van het Gouden vraagteken bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs is een managementcursus "Advies op maat'. De cursus wordt gegeven door een adviseur van de SESAM Academie.

Het seniorenkoor dat volgend jaar 35 jaar bestaat heeft dankzij de inspanning van het bestuur een 'Gouden vraagteken' gewonnen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. De prijs bestaat uit vijf dagdelen managementadvies gegeven door een adviseur van de SESAM Academie, de heer Anthony van Kempen. De prijs werd overhandigd door Mariëtte Pennarts van gedeputeerde cultuur Provincie Utrecht aan Els Leën, voorzitter van het koor. Daarbij waren de penningmeester, Jan Kramer en een lid van het Dagkoor Baarn, Joke van der Lende ook aanwezig.

Het bestuur gaat tijdens deze management training een adviestraject in om hun doelstelling te kunnen concretiseren met betrekking tot het werven van nieuwe leden. Dat laat onverlet dat het Dagkoor Baarn nieuwe leden zal verwelkomen bij dit gezellige koor. De repetities vinden plaats op donderdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur. Inclusief pauze in Theater de Speeldoos, lokaal 4.

Mensen kunnen drie keer de repetitie gratis bijwonen. Potentiele leden hoeven niet voor te zingen en geen noten te kunnen lezen. Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met tel 06-50492896 of bezoek de website, www.dagkoorbaarn.nl en facebookpagina dagkoorbaarn.