• Het totale subsidiebudget voor sportaccommodaties groeit geleidelijk van € 315.000 in 2019 naar uiteindelijk € 407.000 in 2026.

    Sportivun

Exploitatiesubsidie voor sportaccommodaties Baarn

BAARN In 2020 ontvangen twee sportstichtingen en acht sportverenigingen subsidie van de gemeente Baarn. Het totale subsidiebudget is € 339.000. De Stichting Exploitatie Sportpark Ter Eem (Seste) exploiteert de voetbalvelden, atletiekvoorzieningen en handbalvelden. De Stichting Kunstgras Accommodatie Baarn (SKAB) exploiteert de hockeyvelden. Seste en SKAB krijgen daarvoor respectievelijk € 181.000 en € 98.000 subsidie.

De overige acht sportaccommodaties worden door verschillende sportverenigingen geëxploiteerd. Zij ontvangen samen € 60.000 subsidie. Het gaat om de tennisbanen van BLTC, De Geeren en Phonosmash, de BMX-baan van The Wheely's, de roeiaccommodatie van BWV de Eem, de kanoloods van KV Meander en de gebouwen van de Baarnse Tafeltennisvereniging Elan en Schietvereniging Baarn en omstreken.

Het is in 2020 het tweede jaar dat deze verenigingen exploitatiesubsidie ontvangen voor hun sportaccommodaties. De subsidiebedragen 2020 zijn hoger dan de bedragen van 2019 omdat de gemeente vanwege een daling van kapitaallasten meer ruimte had voor subsidie.

De gemeente stimuleert sporten en bewegen van de inwoners omdat het goed is voor de gezondheid en gelegenheid geeft elkaar te ontmoeten. Met een subsidie voor de exploitatie van sportaccommodaties kan de prijs van sporten laag blijven, waardoor meer mensen in beweging kunnen komen.

De subsidies zijn een uitvoering van het gemeenteraadsbesluit in mei 2017 om het sportbudget anders te verdelen. De raad besloot dat, behalve de accommodaties onder beheer van Seste en SKAB van 2019, ook andere sportaccommodaties een gemeentelijke bijdrage verdienen. Bij de bepaling van de subsidiebedragen houdt de gemeente rekening met de historisch gegroeide situatie (waarin Seste en SKAB al subsidie ontvingen), de kostprijs van de sportvloer en het aantal leden van de (aangesloten) sportvereniging(en).

Het totale subsidiebudget voor sportaccommodaties groeit geleidelijk van € 315.000 in 2019 naar uiteindelijk € 407.000 in 2026. Het budget kan toenemen omdat de gemeente niet meer zelf investeert in Sportpark Ter Eem. In het verleden betaalde de gemeente bijvoorbeeld voor de aanleg van kunstgrasvelden, maar nu doet Seste dat zelf.