• pixabay

Niet twee, maar één besmetting met coronavirus in Baarn vastgesteld

BAARN In tegenstelling tot eerdere berichten, is in Baarn bij één persoon een besmetting met het coronavirus vastgesteld, in plaats van twee. Er was sprake van een dubbeltelling bij de GGD.

De persoon en verblijft in thuisisolatie. Het contactonderzoek dat GGD regio Utrecht (GGDrU) in dit soort situaties altijd doet, vindt momenteel plaats.

Burgemeester Mark Röell is door de GGD regio Utrecht (GGDrU) geïnformeerd. Burgemeester Röell: "Ik wens de patiënt veel sterkte en een voorspoedig herstel. Het was te voorzien dat een dergelijke situatie zich ook zou gaan voordoen in onze gemeente, maar het blijft een bericht dat je stil doet staan. Ik druk iedereen op het hart om de landelijke adviezen en maatregelen op te volgen die helpen verspreiding van het virus tegen te gaan. RIVM en GGD blijven alert op nieuwe besmettingen en passen steeds hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en het volgen van het ziektebeeld van de patiënt. De Veiligheidsregio Utrecht is samen met de GGD goed uitgerust om deze situatie aan te pakken. Vanuit de gemeente onderhouden we nauw contact met de GGD om de laatste ontwikkelingen te volgen. Wat betreft de patiënt en de omgeving vertrouw ik erop dat we hen rust gunnen en hun privacy respecteren."

Wat kunt u doen?

De belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen zijn:

· was handen regelmatig met water en zeep

· hoest en nies in de binnenkant van de elleboog

· gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik meteen weg

· geen handen schudden

· blijf thuis bij verkoudheidsklachten

Wat moet u doen bij klachten?

Heeft u verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius? Blijf thuis, ziek uit en zorg dat u anderen niet besmet. Houd dus afstand tot andere mensen. U hoeft de huisarts niet te bellen. Uw klachten zijn mild.

Worden uw klachten erger? U heeft koorts (meer dan 38 graden Celsius) en u hoest of ademt moeilijk? Dan kunt u bellen met de huisarts of huisartsenpost.

Inmiddels is het testbeleid door het RIVM gewijzigd. Mensen met milde klachten worden vanaf nu niet meer getest omdat er een landelijke maatregel is om thuis te blijven bij de eerste klachten. De (huis)arts zal bepalen of iemand met klachten getest moet worden. Dit zijn vooral mensen uit kwetsbare groepen. Hierbij gaat het om mensen van 70 jaar en ouder en mensen die op basis van onderliggend lijden in aanmerking komen voor griepvaccinatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen met hart- en longaandoeningen.

Het RIVM heeft het testbeleid veranderd om vooral kwetsbare mensen beter te kunnen vinden en op tijd te kunnen behandelen. Op deze wijze zorgen we ervoor dat er voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor mensen die ze het meest nodig hebben.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie over het coronavirus op:

· website van het RIVM

· website van de Rijksoverheid

· website GGD Regio Utrecht

· information in English

Voor vragen van het publiek over het coronavirus is GGDrU te bereiken via telefoonnummer 030-6305400. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met zondag van 8.30 tot en met 17.00 uur.

Het landelijke telefoonnummer voor informatie over het coronavirus is 0800-1351 (tussen 8.00 en 20.00 uur).