• De paden worden verhard.

    Roeland de Bruyn

Werkzaamheden in Pekingtuin

BAARN Maandag 12 november starten de werkzaamheden voor de verharding van twee nog halfverharde paden in de Pekingtuin en van de parkeerplaats voor de (zomerse) poffertjeskraam. Deze worden voorzien van licht asfalt, zoals dat al bij de overige paden het geval is. Vanwege de werkzaamheden is de Pekintuin een week gesloten voor motorvoertuigen. Fietsers worden een aantal dagen omgeleid via het kruispunt Javalaan/Bosstraat.