• Tijdens het examen fietsen de scholieren door Baarn.

    Roeland de Bruyn

VVN Verkeersexamen dinsdag 14 mei

BAARN Dinsdag 14 mei vindt in Baarn weer het plaatselijk praktisch verkeersexamen plaats. De wethouder Verkeer van de Gemeente Baarn, opent op de parkeerplaats bij de IJsbaan Baarn, De Geerenweg 16 in Baarn met een symbolische handeling het examen. De eerste deelnemer gaat daarna om 8.30 uur van start.

Zoals elk jaar organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Baarn het landelijk verkeersexamen voor de leerlingen uit groep 7 van alle Baarnse basisscholen. In april hebben de kinderen het theoretisch verkeersexamen afgelegd. Dinsdag 14 mei fietsen 270 leerlingen door Baarn over een uitgezet parcours om te laten zien dat zij die verkeerstheorie ook in de praktijk op de juiste wijze kunnen toepassen.

Veel kinderen hebben de afgelopen weken samen met hun vader of moeder de route geoefend met behulp van de 'Wegwijs'. Samen oefenen is voor de kinderen veiliger en door de extra uitleg van de ouders tijdens het oefenen, wordt de kans om te slagen groter. De kinderen mogen alleen deelnemen aan het praktijkexamen met een fiets die voldoet aan de wettelijke eisen van een 'dagfiets'. Vrijwilligers van VVN controleren voor de start of de fietsen aan die eisen voldoen. Een overzicht van deze wettelijke eisen is terug te vinden op de site van VVN Baarn, www.vvnbaarn.nl.

Zoals elk jaar is de route op de examen dag voorzien van een bewijzering, zodat de kinderen de route niet uit hun hoofd hoeven te leren. Geel gekleurde routebordjes met een duidelijke rode pijl geven de te rijden richting aan. Op diverse punten in de route zijn controleposten opgenomen, waar vrijwilligers bijhouden welke kinderen passeren. Zij zullen er ook op toezien of de kinderen de verkeersregels op de juiste wijze in de praktijk weten toe te passen.

Hoewel de route door de bebouwde kom van Baarn gaat in een voor de leerlingen bekende omgeving, is het fietsen van de route tijdens het examen natuurlijk anders. VVN afdeling Baarn vraagt de andere weggebruikers om de kinderen tijdens het examen geen 'voorkeursbehandeling' te geven, omdat de kinderen daardoor in verwarring kunnen raken. Wel wordt gevraagd extra rekening met de fietsende kinderen te houden en ze te benaderen als gewone weggebruikers. Op een aantal punten op de route worden spandoeken opgehangen met het opschrift: Let op! Verkeersexamen aan de gang.

Omstreeks 15.00 uur zal de laatste leerling het parcours hebben gereden en is het examen afgelopen.