• Steunpunt Vrijwilligers is verhuisd naar de Eemnesserweg 17.

    Rechtswinkel

Vrijwilligersfonds: 10.000 euro beschikbaar

BAARN Baarnse verenigingen kunnen ook in 2019 weer een aanvraag doen voor een bijdrage uit het Vrijwilligersfonds van de Gemeente Baarn, die hiervoor jaarlijks € 10.000,- beschikbaar stelt.

Verenigingen kunnen een bijdrage ontvangen voor:

1- Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers of;

2- Waardering van vrijwilligers of;

3- Werving van vrijwilligers

De uitvoering van het fonds is neergelegd bij het Steunpunt Vrijwilligers van Welzijn Baarn. Aanvragen voor een bijdrage uit het fonds worden gedaan via het aanvraagformulier dat beschikbaar is via www.welzijnbaarn.nl/documenten

Lees eerst de beleidsregels door voordat u een aanvraag instuurt. Aanvragen kunnen ingestuurd worden tot en met 30 april 2019. Bij de toewijzing wordt ondermeer rekening gehouden met de hoogte van het aangevraagde bedrag en de datum van ontvangst van de aanvraag.