• Michiel van Eunen en Karen Sikkema, de uitbaters van de Wintertuin.

Vergunningen voor aanpassingen aan Wintertuin verleend

BAARN Karen Sikkema heeft de vergunning voor de verbouwing van de Wintertuin binnen. "Voor de zomer dienden we de vergunningsaanvraag in, die daarna zes weken ter inzage lag. Er werden geen zienswijzen ingediend, waardoor we de vergunning nu binnen hebben! Dat is voor ons een enorme stap vooruit, en betekent dat we concreet aan de slag kunnen met het realiseren van onze plannen", aldus de Baarnse onderneemster.

"We zullen in het najaar een tijdje sluiten om ruimte te maken voor de verbouwing. En dan aan het begin van het nieuwe jaar openen. We hebben er ruim anderhalf jaar aan gewerkt. Samen met de gemeente hebben we gedetailleerd uitgedacht welke nieuwe klimaatinstallaties in de Wintertuin moeten komen, hoe de akoestiek verbeterd kan worden, hoe de bakken overdekt kunnen worden, en op welke manier de ingang verbeterd kan worden voor mindervaliden. We hebben onze plannen ingediend en uitgebreid besproken met de monumentencommissie, de welstandscommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. We overlegden regelmatig met de buren en de Stichting Vrienden van het Cantonspark, richtten een buurtpanel op, en werkten ondertussen aan de bouwplanning en de technische tekeningen", aldus Sikkema.