• Het stembureau op station Baarn ging vanochtend al om 7.00 uur open.

    Baarnsche Courant

Veertien stembureaus voor provincie en waterschap tot 21.00 uur open

BAARN De veertien stembureaus in Baarn zijn op deze verkiezingsdag tot 21.00 uur geopend. Bureau 7 naast de koninklijke wachtkamer op het station was al om 07.00 open. Vandaag kan een stem worden uitgebracht voor de provinciale staten en een nieuw bestuur voor het waterschap Vallei en Veluwe. Voor zover bekend liep op alles op rolletjes. Wel werd er gemopperd over de complete kleurverwarring rond de stempassen en de stembussen.

Blauw hoort bij water, maar vandaag niet. De blauwe stempas is voor de provinciale verkiezingen en de groene voor de waterschapsverkiezingen. Dat wekt al verwarrend, maar vanmorgen bleek dat bij de stembussen in Baarn een blauw affiche was geplaatst bij de bus van het waterschap en een groene bij de bus voor de provinciale staten. De leden van de stembureaus mopperen. Het wekt veel irritatie bij de inwoners van Baarn, die komen stemmen. Ze raken in verwarring. Continue moeten de leden van het stembureau alert zijn dat de stembiljetten in de juiste bus belanden. Vier jaar geleden was dat ook al zo en toen is er nadrukkelijk melding van gemaakt. Het heeft niet geholpen.

Het is vervelend maar heeft geen gevolgen voor de stemuitslag. De kiesraad heeft bepaald dat vanavond, wanneer beide bussen worden geopend, verkeerd bezorgde stembiljetten op de andere stapel mogen worden gelegd en dus gewoon meetellen,

Direct na sluiting van de stembureaus worden alle stemmen geteld in het gemeentehuis in Baarn. Dat betekent dat de leden van de stembureaus tussen 07.00 uur en minstens middernacht actief zijn. Overdag wordt in blokken van drie of zes uur gewerkt zodat 's avonds geconcentreerd kan worden geteld.

De stemmers in stembureau 1: het gemeentehuis, brachten traditiegetrouw in de raadszaal hun stem uit. De werkzaamheden voor de installatie van een nieuw videosysteem waren daarvoor twee dagen stilgelegd.