• Er was veel animo om over parkeerproblemen te praten.

    Caspar Huurdeman

'Veel meer handhaving graag'

Hans Veltmeijer

BAARN De tweede sessie van 'Raad op Pad' trok ruim vijftig inwoners. Samen met gemeenteraadsleden brainstormden zij over oplossingen voor de parkeerproblemen in Baarn. Rode draad: meer handhaving.

De eerste maal dat de raadsleden op pad gingen om in Baarn te luisteren naar de mening van de inwoners was in februari dit jaar. Toen was het onderwerp 'mantelzorg'. Afgelopen woensdag ging het over het parkeren in woonstraten. Dat thema leeft, bleek wel uit de grote opkomst. Ongeveer zeventig mensen, inclusief de raadsleden van alle fracties, kwamen naar brede school Noorderbreedte om zich verder te verdiepen in de problematiek. Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) Daan Monnikendam legde eerst uit wat er nu gedaan wordt aan handhaving en liet zien hoe inwoners parkeerovertredingen via de website van de gemeente melding kunnen maken van parkeerovertredingen. Heel eenvoudig, volgens de ambtenaar. Maar een oudere man in de zaal dacht daar anders over. "Moet ik zoveel doen omdat iemand te beroerd is goed te parkeren?" Betonblokken neerleggen, luidde zijn oplossing. Het eerste briefje was daarmee een feit. Daarna gingen de raadsleden met de Baarnaars om tafel om tot meer suggesties te komen en die op de briefjes te noteren. Alle tips werden per thema op een bord geplakt. 'Minder auto's' was niet bepaald de oplossingsrichting die de aanwezigen voor ogen hadden. 'Meer plekken' zagen ze wel degelijk. Parkeren op stoepen werd gesuggereerd of het helemaal weghalen van trottoirs zoals in de Schilderwijk. En om vervolgens van de straten woonerven te maken. Op de Johannes Vermeerlaan zouden schuine parkeervakken kunnen komen waar nu een brede stoep en een grasstrook is. Als we de oude bomen in de Oosterstraat weghalen komt er ook een einde aan de wortelopdruk en slaan we twee vliegen in één klap, stelde iemand voor. Bij 'gedrag' kwamen veel tips binnen. De meesten betroffen 'handhaving'. Dit gebeurt veel te weinig volgens de inwoners. Daar kon de boa het mee doen. Het is ook lastig om steeds op dezelfde locatie te komen, reageerde hij. Minder waarschuwingsbriefjes en eerder beboeten, adviseerden de inwoners. Alle oplossingen worden nog voor de zomer gebundeld en bestudeerd door de raadsleden. "De mensen waren heel blij dat ze hun verhaal kwijt konden", zag raadslid Mary Papo van de VVD. "Ze voelden zich echt gehoord."