• De kapplannen voor het Cantonspark worden woensdag 19 december toegelicht.

    Christine Schut

Uitleg groot onderhoud Cantonspark

BAARN In 2017 zijn de gemeente Baarn en stichting Vrienden van het Cantonspark gestart met de voorbereidingen voor het groot onderhoud van het Cantonspark. Het Cantonspark is een rijksmonument en bevat veel cultuurhistorische- en botanische waarden. Op basis van het historisch onderzoek en de gezamenlijke visie van de werkgroep Cantonspark is er een herstelplan opgesteld. Belangrijke onderdelen binnen het herstelplan zijn de aanpak van het terras rond de Wintertuin, het herstellen van de monumentale padenstructuur, het opwaarderen van de ingangen en het herstel van bomen en planten in het park. Doel is om de cultuurhistorische- en botanische waarden van het park te herstellen en de belevingswaarden te vergroten.

De eerste fase van het herstelplan richt zich met name op het onderhoud van de bestaande bomen en de aanleg van het terras rond de Wintertuin. Bomen die ziek zijn worden verwijderd, dood hout wordt weggehaald en op een aantal dichtbegroeide delen (met name in de randen van het park) zal worden gedund. Door bomen die te dicht op andere bomen staan en slecht of scheef groeien er tussenuit te halen (te dunnen) krijgen de andere bomen de kans om gezond verder te groeien. In een latere fase worden de bomen gecompenseerd door bomen die passen binnen de botanische collectie van het park. Welke bomen dat zijn wordt bepaald in samenspraak met de stichting Vrienden van het Cantonspark.

Voor het verwijderen van de bomen vraagt de gemeente een kapvergunning aan. Om u extra te informeren wat de onderhoudswerkzaamheden inhouden wordt er op woensdagmiddag 19 december om 14.00 uur een rondleiding gegeven door het Cantonspark. Tijdens de wandeling leggen ze (een groendeskundige en leden van de stichting Vrienden van het Cantonspark) ter plekke uit welke bomen verwijderd worden en waarom. Ze starten met de rondleiding bij de ingang aan de Faas Eliaslaan.