• De VVD heeft Erwin Jansma gevraagd de tweede fase van de coalitievorming te leiden.

    Foto: VVD Baarn

Tweede fase van de Coalitievorming

BAARN - De VVD heeft op 26 maart Erwin Jansma formeel de opdracht gegeven voor een eerste verkennende ronde van gesprekken met alle fracties in de Baarnse gemeenteraad. Op 3 april heeft de informateur zijn verslag opgeleverd van deze eerste ronde. De VVD neemt zijn aanbevelingen voor het vervolg van formatie over en heeft Jansma gevraagd de tweede fase van de coalitievorming te leiden.

De VVD geeft informateur Erwin Jansma op basis van zijn verslag van de 1e informatieronde de volgende opdracht: Onderhandelingen te starten met VVD-D66-CDA-CU/SGP om te komen tot een concept coalitieakkoord. In dit akkoord nadrukkelijk verder te kijken dan alleen de wensen van deze vier partijen maar ook de wensen van vooral VoorBaarn en GroenLinks te betrekken. Dit om het draagvlak van het coalitieakkoord op onderdelen te verbreden. Bij de onderhandelingen tussen genoemde partijen worden op basis van programmatische inhoud geen breekpunten voorzien. Genoemde coalitie geeft de grootste garantie op een toekomstbestendige coalitie. Als uitgangspunt geldt dat de al genomen besluiten van de gemeenteraad niet ter discussie staan en dat hier op voortgebouwd wordt. De onderhandelingen vinden in deze fase in de openbaarheid plaats. Het resultaat van deze opdracht moet zijn: een concept coalitieakkoord waarna de definitieve vorming van de nieuwe coalitie kan worden afgerond.

Inmiddels zijn de fractievoorzitters van de VVD, D66, CDA en CU/SGP uitgenodigd voor een eerste gesprek vanavond, donderdag 5 april, om 20.00 uur in de raadszaal van het Baarnse gemeentehuis. Gestart wordt met de onderwerpen: Duurzaamheid, Woningbouw en een aantrekkelijker ondernemersklimaat. De gesprekken zijn openbaar toegankelijk.

Voor het vervolg stelt de informateur het volgende proces en planning voor:

- Maandag 9 april om 20.00 uur: Sociaal Domein

- Dinsdag 10 april om 20.00 uur: Fysiek Domein

- Woensdag 11 april om 20.00 uur: Dienstverlenend Domein

- Donderdag 12 april om 20.00 uur: Ondersteuning