• De Baarnse Schaakvereniging was zaterdag present in de Pekingtuin.

    Christine Schut

Subsidie VWS voor amateursportclubs

BAARN Amateursportclubs in Baarn komen in aanmerking voor een door het ministerie van VWS ingestelde subsidieregeling. De regeling maakt het mogelijk in accommodaties en voorzieningen te investeren. Om het sporten aantrekkelijk te houden en de maatschappelijke functie van de clubs te waarborgen. De beschikbaar gestelde 87.000 euro is bedoeld voor bouw en onderhoud van sportaccommodaties als ook voor de aanschaf van sportmateriaal, stelt het CDA Baarn. Raadslid René van Wijk heeft schriftelijke vragen over de regeling aan b&w gesteld. De christendemocraat ziet graag dat het college de regeling actief onder de aandacht van de Baarnse sportclubs brengt. Met spoed, aangezien de toekenning van de bedragen gebeurt op volgorde van binnenkomst. Van Wijk oppert burgemeester & wethouder de clubs bij de eventuele administratieve rompslomp te helpen.