• Stichting Mentorschap is in Baarn op zoek naar vijftien mentoren.

    Theo Scholten

Stichting Mentorschap zoekt vijftien mentoren in Baarn

BAARN Stichting Mentorschap is in Baarn op zoek naar vijftien mentoren.

Mensen die door ziekte of een beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen, dreigen tussen wal en schip te raken. Om deze kwetsbare groep te ondersteunen, is er een groeiende vraag naar mentoren. Daarom start deze week de landelijke campagne 'Maakt u het verschil?' Doel is het werven van vrijwilligers die mentor willen worden. Ook in Baarn wordt door stichting Mentorschap Noordwest en Midden gezocht naar mentoren.

Sinds zaterdag 29 september zijn op NPO Radio 1, NPO Radio 4 en NPO Radio 5 radiospotjes te horen waarin een mentor vrijwilligers oproept om ook mentor te worden. Ook vertelt een cliënte wat haar mentor voor haar betekent. We hopen met deze campagne veel nieuwe mentoren te werven, want hun werk maakt het verschil, zegt Nico Heinsbroek, directeur van Mentorschap Nederland.

MENTORSCHAP Een mentor is de wettelijke, door de kantonrechter aangestelde vertegenwoordiger van zijn cliënt. Om in de groeiende vraag naar mentoren te blijven voorzien, verwachten de stichtingen mentorschap landelijk dat we in 2019 600 nieuwe mentoren nodig hebben.

Mevrouw Pieterse (50 jaar) heeft een verstandelijke beperking en woont in Baarn. Er wordt voor haar een mentor gezocht die haar ondersteunt in het behartigen van haar zorg- en welzijnsbelangen en waar nodig haar wettelijk vertegenwoordigt. Iemand die met haar en de begeleiders meedenkt in keuzes rondom haar medicatie, behandeling en dagbesteding. Mevrouw heeft geen nabije familie en waardeert regelmatig bezoek en betrokkenheid bij haar woon- en leefsituatie. De mentor heeft als belangrijkste taak om samen met de betrokken zorg professionals optimale zorg en welzijn naar de wensen van mevrouw vorm te geven.

De behoefte aan mentoren groeit sterk en dat blijft de komende jaren zo. Veranderingen in de samenleving en in de zorg leiden ertoe dat mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking er vaker alleen voor staan. De verwachting is dat in 2020 ongeveer 10.000 mensen een mentor nodig hebben. Zie ook www.stichtingmentorschap.nl.