• Een schetsontwerp voor de 'nieuwe' Kooijhoek.

Sloop laatste gebouw Kooijhoek van start

BAARN De ontheffing van de provincie van de Wet natuurbescherming is verleend. Dat betekent dat de werkzaamheden van het project Kooijhoek worden hervat. Vanaf 1 april mag er volgens de ontheffing begonnen worden met de sloop. Dan starten dan ook direct de sloopwerkzaamheden van het overgebleven deel van de oude garage. Op de locatie Kooijhoek wordt een nieuwe Aldi-supermarkt en zes woningen gebouwd.

Goed nieuws, aldus Erwin Jansma. We hebben diverse acties genomen voor de vleermuizen op de locatie. Ik zag de uitspraak van de provincie dan ook met vertrouwen tegemoet. Maar dan nog is het mooi dat er duidelijkheid is en we aan de slag kunnen.

Vleermuizen

Begin 2018 is het asbest uit de voormalige garage Kooij verwijderd en vervolgens het grootste deel van het gebouw gesloopt. Vanwege de aanwezigheid van vleermuizen mocht het laatste gebouw nog niet worden gesloopt. Eerst was ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Om die te kunnen krijgen, zijn in de omgeving enkele vleermuiskasten opgehangen die de vleermuizen alternatieve schuilplaatsen bieden. De gemeente Baarn heeft dat proces goed doorlopen.