• Fout geparkeerde fietsen kunnen voor mensen moeilijk ter been een obstakel zijn.

    Christine Schut

SGB: verzakkingen een probleem

BAARN Over de plaatsing van de stoepborden e.d. door winkeliers en horeca-ondernemers in het winkelgebied kraakte Simon Verkade als voorzitter van de stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB) menige noot. De preses was opgevallen dat bij de toegangen de betonnen rozen al aan het verzakken zijn. Een probleem voor mensen slecht ter been. Niet alles is waterpas. Een centimeter verschil betekent al struikelgevaar.


Op locaties had Verkade uitstallingen van twee kanten gezien, nagenoeg straatbreed. ,,Met de rood-witte stok loop je zomaar tegen stoelen of reclame aan. Dan hoort de visueel beperkte roepen 'Hé, kan je niet uitkijken'." In winkels met stellingen staat het vak te vol op de kopse kanten. Rollators en rolstoelers hebben dan problemen. Een defect waar dan ook is voor iemand met een fysieke beperking veel meer dan een hobbeltje. Lang niet alle deuren gaan automatisch open. Met name deuren met een stevige dranger stuit bij de SGB achterban op problemen. ,,Mocht u overwegen te gaan verbouwen of een andere deur te plaatsen haal bij de gemeente de brochure 'Kan iedereen naar binnen'." Uit veiligheidsoverwegingen staat een soort zuiltjes bij de ingang. Voor rolstoelers zijn die obstakels een probleem om binnen te komen. De bocht nemen is dan heel lastig. Het parkeren van fietsen lijkt beter te gaan. De witte streep is gevonden.

Er wordt nog altijd veel gefietst door de Laanstraat op tijden dat dit niet is toegestaan. Kennelijk moeilijk te leren en te handhaven, oordeelt de oud-politieman. Hij zou de BOA's liever wat meer in de winkelstraten willen zien. ,,Als winkelier, horeca-ondernemer kan je zelf ook wat doen. De breedte van je terras, je uitstallingsruimte, let er op."