• De delegatie laat zich informeren.

    Steffan Polderman/Gemeente Baarn

Seniorenraad en de Stichting Gehandicaptenbelangen positief over plannen Cantonspark

BAARN De eerste indruk van het herstelplan van het Cantonspark is door de Seniorenraad (SR) en de Stichting Gehandicaptenbelangen Baarn (SGB), positief ontvangen.

Afgelopen woensdagmiddag waren de SR en de SGB te gast in het park en werden de leden van de adviesraden rondgeleid door gemeenteambtenaar Steffan Polderman. Benadrukt werd door Steffan dat er over alle planonderdelen nauw overleg is met de Stichting Vrienden van het Cantonspark. Daarnaast is er een ambtelijke werkgroep gevormd die actief meedenkt over de voorgestelde veranderingen. Omdat het park een Rijksmonument is, moet er aan veel regelgeving worden voldaan, maar voor dit plan wordt gerekend op groenlicht voor alle onderdelen. Dus wordt er rekening houdend met de financiën in samenwerking met de Stichting Vrienden van het Park een nieuwe impuls gegeven aan het herstelplan. Paden worden verhard en verdwenen paden hersteld waarbij de hoofdstructuur voor zover mogelijk gehandhaafd blijft. Daarnaast komt een verbeterde entree, verlichting bij de colonnade, een werkende fontein in de plantsoencirkel. Het definitieve ontwerp van de padenstructuur is af. Er wordt nu gewerkt aan verdere invulling van het bestek. Vanuit sociale veiligheid wordt er ook gewerkt aan de mogelijkheid om meer van buiten naar binnen te kijken. Dichtgegroeide zichtlijnen worden weer open gemaakt en achterstallig onderhoud wordt aangepakt.

De SR en de SGB-bestuurders luisterden en keken met name door de 'ogen van hun achterban' en konden zo hun wensen, vragen en gedachten inbrengen.