• Archief Baarnsche Courant

Samenvoeging pastorale teams Amersfoort en Baarn

BAARN Pastoor Tuan van de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort is per 1 juni benoemd tot pastoor van de Eusebiusparochie in Arnhem. Om in zijn opvolging te voorzien heeft de bisschop besloten het pastoraal team van de parochie OLV van Amersfoort samen te voegen met dat van de HH. Martha en Mariaparochie.

Het samenvoegen van beide teams is de beste optie om de pastorale zorg en het aantal (eucharistie)vieringen zoveel mogelijk te waarborgen. Zoals bekend zijn er niet genoeg priesters meer om elke parochie een eigen pastoor te kunnen geven en samenwerkingsverbanden tussen pastorale teams zijn al gebruikelijk in veel parochies van ons bisdom.

Per 1 september zal pastoor Joachim Skiba pastoor worden van de parochies OLV van Amersfoort en van HH. Martha en Maria en voorzitter van beide parochiebesturen. Pastor Mauricio Meneses legt per dezelfde datum zijn taak als jongerenwerker binnen het Aartsbisdom neer en zal fulltime beschikbaar zijn voor de beide samenwerkende parochies. Beide pastores blijven overigens wonen in hun respectievelijke pastorieën in Baarn en Soest.

Vanwege het delen van pastoor Skiba met Amersfoort en het pensioen van pastor Jan Houben per 1 juli betekent dit voor de HH. Martha en Mariaparochie een verlies van 1,5 FTE aan pastorale beroepskrachten. Het afgeslankte team, dat in Baarn/Soest bestaat uit pastoor Joachim Skiba, parochievicaris Mauricio Meneses, diaken Jan Nieuwenhuis en pastoraal werkster Wies Sarot en in Amersfoort (1,9 FTE) uit pastoraal werkers Josephine van Pampus en Edith Vos, pastor Roderick Vonhögen, diaken Frank Sieraal, diaconaal werkster Ellen Hogema en jongerenwerkster Suhail Tafur, zal te maken krijgen met 14 kerkgebouwen.

Het parochiebestuur heeft naar het bisdom haar zorg over het forse verlies uitgesproken en zal in overleg gaan over opvulling van het verlies van genoemde pastorale capaciteit. Door het vertrek van pastoor Tuan en het pensioen van pastor Jan Houben moeten in beide parochies veel hiaten in de agenda van vieringen en de pastorale zorg worden opgevuld. Gelukkig zullen zowel priesters van de bisdomstaf als lekenvoorgangers assistentie verlenen en ook kardinaal Eijk zal in enkele vieringen celebrant zijn. Voor alle duidelijkheid:

Een gezamenlijk pastoraal team betekent niet dat de parochies worden samengevoegd. De twee parochies blijven zelfstandig en de twee parochiebesturen blijven verantwoordelijk voor hun eigen parochie. Wel zullen zij regelmatig met elkaar overleggen en ongetwijfeld over en weer van elkaar leren. De beide parochiebesturen hebben het volste vertrouwen in een vruchtbare samenwerking.