• Luchtfoto vanaf de achterzijde van paleis Soestdijk.

    Hilde Sneep

Rem op woningbouw naast Paleis Soestdijk

BAARN De gemeenteraad weigert een besluit te nemen over het basisplan voor het Landgoed Soestdijk. Het agendapunt is vanavond van de agenda gehaald. In plaats daarvan dienden zes van de negen fracties een motie in. Die werd met zestien stemmen voor en drie tegen aangenomen.

Met de motie wordt een rem gezet op de bouw van honderd woningen in het zogenoemde Alexanderkwartier. De raad zegt dat er alleen gebouwd mag worden binnen het terrein dat nu door de Koninklijke Marechaussee gebruikt wordt. Daarnaast moet er een voorontwerp bestemmingsplan aan de raad worden voorgelegd, en geen ontwerp bestemmingsplan.

Wat de consequenties zijn van de raadsmotie is nog niet helemaal duidelijk. Er is namelijk nog een provinciale regeling die historische buitenplaatsen toestaat om iets extra te bouwen, mits de opbrengst ten goede komt aan het landgoed.

De nieuwe eigenaar vroeg in eerste instantie om 65 woningen te morgen bouwen. Kort voor de behandeling in de raad werd dat verhoogd naar 98 woningen.

Met de bouw van een hotel tegenover het paleis heeft de raad minder moeite. Wanneer de huidige AA-garage en de oude manege wordt gesloopt zouden er voldoende vierkante meters vrij komen voor een hotel verdeeld over enkele kleinere paviljoens. De raad stelt wel als voorwaarde dat het Baarnse Bos volledig onaangetast blijft.

De fractie van Voor Baarn stemde tegen de motie omdat de eis van raad niet reëel zou zijn. Raadslid Tino Schouten: ,,Op ruim twee hectare zoveel woningen, dat zou een Vinexwijk in het bos worden."