• Pauluskerk.

    Willy van Dijk-Doornenbal

Pauluskerk blijft voorlopig open

BAARN Nu de overheid de maatregelen om het corona-virus in te dammen verder heeft aangescherpt en verlengd, zullen de oecumenische vespervieringen van de Raad van Kerken op 6, 7 én 8 april geen doorgang vinden. Kijk voor de meest actuele informatie op de website: www.rvkbaarn.nl.

De Raad van Kerken Baarn houdt de Pauluskerk, in overleg met de gemeente Baarn, dagelijks open voor meditatie en gesprek. Van dinsdag tot en met zaterdag tussen 9.00 en 16.00 uur. Er mogen maximaal drie personen tegelijk naar binnen.

Kerkdiensten mogen nog steeds worden gehouden, maar door maximaal dertig personen worden bijgewoond. De Stulpkerk in Lage Vuursche heeft haar diensten met bezoekers beëindigd, zij zijn wel te volgen via internet en kerktelefoon. Dit was één van de weinige kerken in de gemeente Baarn waar nog diensten met publiek werden gehouden.