• Maria Koninginkerk.

    Baarnsche Courant
  • Pauluskerk.

    Willy van Dijk-Doornenbal

Paaskerk en de Maria Koningin gemeenschap vieren samen

BAARN Zondag 16 februari is er weer een Oecumenische vriendschapsviering in de Paaskerk. Een wijze van vieren, die al vele jaren door de Maria Koningin en de Paaskerk samen wordt voorbereid. Geïnspireerd op de wijze van vieren in de Dominicuskerk in Amsterdam. De viering begint om 10.00 uur en staat open voor iedereen.

De viering kent twee voorgangers, dit keer zijn dat pastor Wil Veldhuis van de Maria koningin en ds Marleen Kool-Mout van de Paaskerk. Het thema van deze viering is 'Opdat je bloeien zult en niet verwelken' naar een lied van Huub Oosterhuis. Het zal nav een bijbelgedeelte uit Deuteronomium, waarin Mozes de 10 woorden om te leven ontvangt, gaan over de vraag: waar leef je van op? Wat houdt je gaande?

In deze viering zingen we oa liederen van Huub Oosterhuis, een van de grote dichters van het hedendaagse religieuze lied. Een gelegenheidskoor en diverse muzikanten van de Paaskerk en de Maria Koningin Parochie zal de gemeentezang meerstemmig begeleiden. Dit alles onder de bezielende leiding van cantor Kees de Bruijn. Voor de kinderen is er kindernevendienst en voor de allerkleinsten is er opvang. Wees welkom in de Paaskerk aan de Oude Utrechtseweg 4 in Baarn.