• De gemeente laat het multifunctioneel gebruik van het ijsbaanterrein onderzoeken.

    Sjaak Hoogendoorn

Plan voor meervoudig gebruik ijsbaanterrein

BAARN Meervoudig gebruik maken van de Baarnse ijsbaan. Dat plan hebben de gemeente Baarn en de Stichting Baarnse IJsbanen (SBIJ). Het plan wordt uitgewerkt samen met diverse belanghebbenden. Om dit voor elkaar te krijgen, nemen de partijen deel aan een rijksregeling. Via deze regeling ontvangt de gemeente vijftienduizend euro voor de uitwerking van een lokaal sportakkoord en wordt een 'sportformateur' aangesteld.

Stichting Baarnse IJsbanen neemt - op vrijwillige basis - de rol van sportformateur op zich. De sportformateur brengt de partijen aan tafel en gezamenlijk organiseren zij zich voor een toekomstplan voor het meervoudig gebruik van de ijsbaan. Verschillende sportclubs hebben al aangegeven dat ze graag het ijsbaanterrein willen gebruiken.

Ook is al een idee voor een skeelerbaan en een zonneweide op een deel van het ijsbaanterrein. Een zonneweide kan een aanzienlijke hoeveelheid stroom opwekken en daardoor goed bijdragen aan de gemeentelijke doelstelling om in 2030 zo veel mogelijk klimaatneutraal te zijn. Daarnaast onderzoekt de sportformateur of muziekvereniging Crescendo naar het ijsbaanterrein kan verhuizen.

Dit in verband met het toekomstperspectief van Crescendo. De partners zetten het bedrag van € 15.000,- in als 'ontwikkelingsbudget'. Hiermee kunnen ze voorbereidingskosten zoals bijvoorbeeld een funderingsonderzoek dekken. In maart 2020 kan de gemeente op basis van een uitgewerkt sportakkoord een vervolgbudget aanvragen bij het rijk.