• Nieuw in vele talen.

    Griffie Baarn

Raad op Pad bijeenkomst voor nieuwkomers en hun vrijwilligers

BAARN De Baarnse gemeenteraad organiseert een themabijeenkomst voor nieuwkomers en hun vrijwilligers. Hoe vinden nieuwkomers uit verschillende landen hun weg in Baarn? Wat gaat goed en wat kan beter? Bij een Raad op Pad bijeenkomst luisteren de raadsleden naar persoonlijke ervaringen van inwoners. Belangstellenden zijn welkom op dinsdagavond 5 maart in het Speeltuingebouw Oosterkwartier aan de Dahliastraat 16 in Baarn. De bijeenkomst begint om 20.00 uur en eindigt rond 22.00 uur. Binnenlopen kan vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis, inclusief drankje en hapje. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Bij deze bijeenkomst van Raad op Pad staan de nieuwkomers en hun vrijwilligers in Baarn centraal. In de afgelopen jaren zijn er nieuwkomers onder andere afkomstig uit Syrië in Baarn komen wonen. Zij worden ondersteund door vrijwilligers, zoals integratiecoaches en taalmaatjes. De gemeenteraad wil graag nieuwkomers en hun begeleiders ontmoeten om te horen wat er speelt bij het opbouwen van een nieuw leven. Tijdens de bijeenkomst gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek in kleine groepjes.

Bij een Raad op Pad bijeenkomst zijn raadsleden van alle politieke partijen aanwezig om te luisteren. De politiek kijkt of het gemeentelijke beleid voldoet of moet worden veranderd. Na de bijeenkomst kijken de raadsleden samen wat zij raads-breed met de uitkomsten kunnen doen.

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad verschillende 'Raad op Pad'-bijeenkomsten voor inwoners. De bijeenkomsten zijn bedoeld om meer en beter in contact te komen met inwoners rond actuele thema's, ook zonder dat er directe inspraak of besluitvorming aan de orde is. Eerdere bijeenkomsten gingen over Mantelzorg, over Parkeren in woonstraten en over Wonen voor Twintigers. Inwoners mogen ook zelf thema's aangeven bij de griffie van de gemeenteraad via raadoppad@baarn.nl, zodat er een Raad op Pad bijeenkomst over kan worden georganiseerd.