• Sportcentrum De Trits.

    Baarnsche Courant
  • Doorkijkje in het Cantonspark dat komend jaar wordt gerestaureerd.

    Willy van Dijk-Doornenbal

Vanavond college-informatieavond over transitievisie warmte, de Trits en Cantonspark

BAARN Het college van burgemeester en wethouders organiseert jaarlijks een aantal openbare informatieavonden. Deze college-informatieavonden zijn bedoeld voor raadsleden en worden naast de reguliere raadsavonden, zoals de Informatie in de Raad, Debat in de Raad en Besluit in de Raad, georganiseerd. Op de college-informatieavonden komen allerlei onderwerpen aan bod waar geen raadsbesluit voor nodig is. Vanavond, dinsdag 19 november, vindt weer een college-informatieavond plaats. Iedereen is van harte welkom om hier bij aanwezig te zijn.

Op 19 november staat de college-informatieavond in het teken van de transitievisie warmte, het toekomstperspectief van Sportcentrum de Trits en de ontwikkelingen in het Cantonspark. De avond vindt plaats om 19.30 uur in de Trouwzaal van het gemeentehuis van Baarn, ingang Laanstraat 1.

Programma

19.30 - 20.30 uur

Transitievisie warmte (wethouder Stroo)

Met dit onderwerp wordt de raad geïnformeerd over de plannen met betrekking tot de transitievisie warmte. Elke gemeente moet voor 2021 een transitievisie warmte hebben vastgesteld door de gemeenteraad. Wat dit precies is, hoe het proces verloopt en wat er op de gemeenteraad af komt wordt tijdens deze avond besproken. Ook zijn er in de projectgroep een aantal uitgangspunten geformuleerd waarbij de vraag aan de orde komt om vanuit de optiek van inwoner van Baarn aan ons mee te geven wat u aanspreekt aan de geformuleerde uitgangspunten en wat u eventueel zorgen baart.

20.30 - 21.15 uur 

Toekomstperspectief Sportcentrum de Trits (wethouder Jansma)

In een motie van 28 november 2018 heeft de gemeenteraad gevraagd om het lange termijn toekomstperspectief van Sportcentrum de Trits te onderzoeken. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden onder leiding van onafhankelijk adviesbureau Synarchis. De onderzoeksresultaten zullen aan de raad gepresenteerd worden. Ook wordt aangegeven wat dit toekomstperspectief betekent voor de gemeente Baarn en haar inwoners.

21.15 - 22.00

Cantonspark (wethouder Vissers)

In februari 2018 heeft de gemeenteraad uitgangspunten vastgesteld voor de revitalisatie van het Cantonspark.

Het ontwerp van de revitalisering van het Cantonspark is inmiddels afgerond en de werkzaamheden zullen in 2020 gestart worden. Tijdens deze college-informatieavond wordt de raad meegenomen in het reeds doorlopen traject en wordt gepresenteerd wat er volgend jaar allemaal staat te gebeuren.