• Het terrein rond Paleis Soestdijk.

    Nufotograferen.nl

Provincie wil niet meewerken aan woningbouw in bos bij Paleis Soestdijk

BAARN 'De uitvoerbaarheid van het plan, met name de voorgestelde woningbouw, is onzeker.' Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Utrecht heeft vandaag, in een brief aan provinciale staten, grote vraagtekens geplaatst bij de ontwikkelingsplannen voor Landgoed Soestdijk. Hier onder vallen het park, het paleis, de parade en het Marechausseeterrein. Met name de geplande woningbouw in het bosgebied bevalt GS niet. Het gaat hier om het 3,2 hectare grote terrein dat grenst aan het Marechausseeterrein. Dit is een door de provincie beschermde oude bosgroeiplaats. De provincie kan van haar beleid afwijken en ontheffing verlenen voor, in dit geval, woningbouw op zo'n perceel, maar GS geeft in de brief aan, dat in dit geval niet te willen. Vooral omdat men bang is precedenten te scheppen voor projecten elders in de provincie.

Morgen leest u hier meer over in de Baarnsche Courant.