• De plannen worden morgenavond toegelicht.

    TenBrasWestinga

Presentatie plan cultuurcentrum Arcadegebouw

BAARN Projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed presenteert op woensdag 18 september om 20.00 uur aan de gemeenteraadsfracties zijn plannen voor een Cultuurcentrum in het gebouw 'Arcade' in Baarn. Het is een aparte bijeenkomst van de raadsfracties, naast de reguliere raadsvergaderingen in september. De presentatie vindt plaats in het gemeentehuis, ingang Laanstraat 1.

Op 27 maart jl. heeft de gemeenteraad besloten om uitvoering te geven aan het plan om een gezamenlijke huisvesting van Theater De Speeldoos, de Bibliotheek en de Volksuniversiteit te realiseren aan de Rembrandtlaan 35 in Baarn. Projectontwikkelaar JeeGee Vastgoed heeft daarna een plan bekend gemaakt om een cultuurcentrum te realiseren in het pand 'Arcade' in de Laanstraat.

De gemeenteraad heeft op 3 juli jongstleden een motie aangenomen waarin het college wordt gevraagd om de uitvoering van het project 'Speeldoos-Bibliotheek-Volksuniversiteit' tijdelijk te pauzeren tot 25 september dit jaar. De gemeenteraad wil JeeGee Vastgoed namelijk de gelegenheid geven om zijn plan verder uit te werken en aan de raad te presenteren. Zo wil de gemeenteraad duidelijk krijgen of het Arcadegebouw in de Laanstraat een mogelijke alternatieve locatie is, passend binnen de eerder door de raad gestelde kaders.

Op 25 september aanstaande besluit de gemeenteraad of ze voldoende vertrouwen heeft in het plan van JeeGee Vastgoed om het verder te verkennen, of dat het college verder kan met het uitvoeren van het eerdere raadsbesluit over het project aan de Rembrandtlaan in Baarn.