• reclamemast uithoek Ter Eem weer afgewezen

    Roeland de Bruyn

Geen digitale reclamemast

BAARN Eind september heeft de gemeenteraad de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) voor het door Interbest Breda plaatsen van een digitale reclamemast op sportpark Ter Eem geweigerd. Ergo moet het college van b&w de aangevraagde omgevingsvergunning weigeren, hetgeen recent is besloten.

Interbest is van het besluit op de hoogte gesteld. Daarmee is aan de ingediende zienswijzen tegemoet gekomen. Het besluit wordt zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kan beroep worden ingesteld. Als de rechter in (hoger) beroep oordeelt dat de vvgb en daarmee de vergunning ten onrechte zijn geweigerd en deze besluiten dus onrechtmatig zijn, kan dit leiden tot een schadeclaim voor de gemeente Baarn. Afwachten dus.

De bouw van de reclamemast is een al jaren slepende kwestie. Aanvankelijk leek na het college de raad met de komst in te stemmen. Dat pakte door een switch van de CU-SGP anders uit. In september werd voor de vierde keer een besluit door de raad genomen. Weer kreeg Interbest nul op haar rekwest. De 28 meter hoge mast paste niet aan de rand van het kleinschalige Baarn, deed afbreuk aan het open landschap en betekende verstening van de omgeving. Tegen de zoveelste weigering zal Interbest bezwaar indienen, is de verwachting.