• Het Groot Nicolaaskoor.

Groot Nicolaas Koor met Bach

BAARN Jesu Meine Freude, wie kent het niet? Hoe bijzonder zal het zijn om dat motet juist in de periode van Advent te horen zingen. Dat kan op zondag 8 december om 14.30 uur in de Nicolaaskerk aan de Kerklaan.

Het Groot Nicolaaskoor geeft dan weer haar najaarsconcert. Dit keer geheel gewijd aan werken van de familie Bach. De keuze voor de te zingen liederen is gemaakt door Paul Mirck, de dirigent. Hij is op 1 januari 25 jaar dirigent van het koor. Dat betekent dat dit concert het 50ste concert zal zijn onder zijn leiding. De keuze van Paul Mirck is voorts gemaakt voor twee motetten voor dubbelkoor en continuo van Johan Michael Bach. 'Halt was du hast' en 'Wir warten auf dein Heil'.

Jesu Meine Freude van Johan Sebastiaan, is waarschijnlijk ter gelegenheid van een begrafenis gecomponeerd. Het is een troostlied dat uitzingt dat het leven met Christus, sterker is dan de dood. Gedeelten uit de Brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, hoofdstuk 8, worden letterlijk gezongen. Nog meer passend bij Advent is Het Magnificat. Het is de Lofzang van Maria volgens het Evangelie van Lucas. Het is opwekkende en virtuoze muziek. Het is Bach 'magi- stralend'.

De begeleiding wordt ook dit keer verzorgd door het Barokorkest 'Eik en Linde'. De solisten zijn: Marjon Strijk, sopraan; Elske Tibben, alt; Guido Groenland is de tenor en Kees Jan de Koning zingt de baspartij.

In de voorverkoop (bij Boekhandel De Boer, via leden of via de site) is de entree €22,50. Bij de kerkdeur is het € 25,00.