• Voormalig jongerencentrum De Boemerang.

    Madelief Boon

Woningen voor De Boemerang

BAARN In de herkansing lijkt het mogelijk woningen op het voormalige jongerencentrum De Boemerang te realiseren, de Plataanlaan tot tweede ontsluitingsweg te promoveren gekoppeld aan de nieuwbouw van acht woningen op de percelen Heuveloordstraat 11 A en B. De wijzigingen passen in de Woonvisie van Baarn en verstevigen de woonstructuur. Aannemer Coen Haagendoorn is in beeld de woningen neer te zetten.

Medio 2017 strandde het initiatief te komen tot een integrale ontwikkeling van de percelen Boemerang, Crescendo en de voormalige locatie van de verffabriek op de percelen Heuveloordstraat 11 A en B. Coen Haagendoorn focuste zich op Heuveloordstraat 11 A en B, waar acht woningen gebouwd konden worden. Tegen dat plan zijn zienswijzen ingediend, waarover de gemeenteraad zich deze maand uitspreekt.

Over het aansluiten van andere initiatieven in de omgeving zijn burgemeester & wethouders in gesprek gebleven. De gemeente is in een vergevorderd stadium te komen tot een tweede intentieovereenkomst. De Boemerang is beschikbaar als woningbouwlocatie - immers geen jongerencentrum meer en evenmin strategisch vastgoed- waardoor één bouwstroom mogelijk wordt. Vanuit de Heuveloordstraat kan een tweede ontsluiting -Plataanlaan- komen, hetgeen de wens van de gemeenteraad is. Voor welk bedrag De Boemerang verkocht gaat worden, is nog niet bekend. Over de consequenties van de initiatieven voor het verenigingsgebouw van Crescendo wordt door burgemeester & wethouders niets gemeld in de brief aan de raadsleden.