• Donderdag 15 augustus wordt de capitulatie van Japan herdacht op het Stationsplein.

    Christine Schut

Programma Indië-herdenking in Baarn

BAARN Ook in Baarn wordt donderdag 15 augustus het officiële einde van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Het is de datum waarop het Japanse leger in 1945 capituleerde. Waarmee een eind kwam aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië (het huidige Indonesië).

Het programma:

10.45 uur: U bent van harte welkom op het Stationsplein in Baarn. We luisteren naar 'Songs of Survival'. Music for a Women's Vocal Orchestra. Originally Sung in a World War 2 Prison Camp. Muziek die door vrouwen in gevangenkampen, bij gebrek aan instrumenten, a-capella gezongen werd.

11.00 uur: Aanvang van de herdenkingsplechtigheid

• Welkomstwoord door de voorzitter van het Comité 4 en 5 mei Baarn, vlagceremonie, met aansluitend twee minuten stilte en het spelen van het Wilhelmus

• Toespraak en voordracht gedicht Requiem door de burgemeester van Baarn jhr Mark Röell.

• De heer Berend Jan Visser houdt een voordracht met de titel 'Vaders'

• Onthulling Melatti-tegel

• Slotgedicht

• Muziek

Aansluitend start de bloemlegging door het College van Burgemeester en Wethouders, het Comité 4 en 5 mei Baarn, Stichting Baarnse Veteranen, de heer Lapré met kleindochter namens de Nederlands-Indische Gemeenschap en overige belangstellenden

Tijdens de bloemlegging kunt u luisteren naar het Indisch 'Onze Vader' 

11.30 uur: Na afloop van de plechtigheid is er op het Stationsplein de mogelijkheid om samen te zijn, samen te praten en een kopje koffie of thee te drinken. U bent hiervoor van harte uitgenodigd.