• Het lijkt erop dat er 'gewoon' gestrooid kan worden als het glad wordt op de wegen.

    Roeland de Bruyn

Geen PFAS in strooizout

BAARN De suggestie dat PFAS in wegenzout aanwezig zou zijn wordt door de belangrijkste Europese vacuumzout en steenzout producenten uitgesloten. Dit meldt Eurosalt, de grootste leverancier van strooizout in Nederland. PFAS kan worden uitgesloten omdat het zout afkomstig is uit aardlagen die miljoenen jaren geleden zijn gevormd. De zoutafzettingen zijn volledig vrij van door menselijk handelen veroorzaakte verontreinigingen. 


Sven Heddes van Eurosalt: ,,Naar aanleiding van de commotie en discussie rondom PFAS hebben wij voor de zekerheid onze leveranciers gesproken om te laten bevestigen wat wij al wisten. Zowel Nouryon, Südwestdeutsche Salzwerke als K+S bevestigen dat er in het strooizout géén PFAS aanwezig is. De zoutafzettingen zijn volledig vrij van door menselijk handelen veroorzaakte verontreinigingen. PFAS komt van nature niet voor in het milieu en is dan ook niet aanwezig in strooizout. Gladheidbestrijding met steen of vacuumzout is derhalve geen enkel probleem. In het wegenzout van Eurosalt is géén PFAS aanwezig en kan dus gewoon worden gebruikt op de weg ter bestrijding van gladheid."