• Er was veel belangstelling voor de presentatie.

    Groot Nicolaaskoor

Nieuwe website Groot Nicolaaskoor Baarn gepresenteerd

BAARN Tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, afgelopen dinsdagavond, is met veel enthousiasme en belangstelling van de aanwezige koorleden de nieuwe website van het Groot Nicolaaskoor in gebruik genomen: www.grootnicolaaskoor.nl

Binnen een tijdsbestek van een half jaar is, door Karel Krop, een geheel prachtige nieuwe site gebouwd en door Nancy Smith ingericht. Zeker voor mensen die dit niet dagelijks doen, is dat een hele klus geweest. Beide zijn dan ook uitvoerig bedankt namens het hele koor.

Iedereen kan zich nu weer op een eigentijdse manier op de hoogte stellen van alle activiteiten van dit neutrale concertkoor.

Belangrijk voor de aanwezigen was en is vooral het gedeelte 'voor de leden', waar voortaan alle nieuwtjes op staan en ook de huiswerkopdrachten en oefenfiles. Ook vinden concertbezoekers, adverteerders, vrienden van het koor, belangstellenden en mogelijke sponsoren op de nieuwe website hun info.

Natuurlijk wordt door de koorleden ook al volop geoefend voor het volgend concert; het herdenkingsconcert in de Paaskerk op 4 mei 2019. Dan staat op het programma 'Die sieben letzten Worte' van Joseph Haydn, begeleid door het Ebonit-Saxofoonkwartet. Voor zover ons bekend de eerste keer dat dit stuk door vier saxofoons begeleid zal worden!

Zangsolisten zijn: Luc Ket, Eske Tibben, Guido Groenland en Remmert Velthuis.

Er zijn nog koorleden welkom. Muziek beoefenen is een waardevolle en ontspannende activiteit voor het eigen welzijn. Iedereen die van zingen houdt en met dit koor mee zou willen zingen is van harte welkom om vrijblijvend een of meerdere repetities bij te wonen. Proef de sfeer van dit mooie koor, maak kennis met enkele leden en met de dirigent, zo kom je er vanzelf achter of het je bevalt.