• De plannen voor de Brink.

    TenBras Westinga

College ontraadt theaterplan

BAARN Een nieuw cultuurcentrum/theater in de Laanstraat is te duur. Het vraagt een extra investering van 12,5 miljoen euro en dat is niet op te brengen voor de gemeente. Het zou een verhoging van de Onroerend Zaakbelasting betekenen van minimaal 23 euro.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad. Die vergadert woensdagavond over het plan van ondernemer Zijtveld om het complex Arcade op de kop van de Laanstraat te slopen en daar een cultuurcentrum te bouwen dat onderdak biedt aan een theater, de bibliotheek en de volksuniversiteit.

Naast de financiën voorziet het college ook problemen met parkeren. Vraagtekens zetten wethouders en burgemeester bij het plan voor een nieuwe woonwijk aan de Rembrandtlaan, waar nu het theater de Speeldoos staat.

De raad stemt woensdag over een motie van VoorBaarn en GroenLinks waarin wethouder Theo Stroo wordt opgedragen om constructief in gesprek te gaan met Johan Zijtveld, om te kijken hoe problemen opgelost kunnen worden en wat uiteindelijk het bedrag is dat de gemeente bovenop de huidige subsidies en exploitatievergoedingen moet reserveren.