• Ook in Baarn lange files voor het recyclestation.

    Anne Slingerland

Recyclestation mogelijk langer open

BAARN In navolging van andere gemeenten kijken Baarn en het RMN of het nodig dan wel mogelijk is de openingstijden van het recyclestation aan de Oude Amsterdamsestraatweg te verruimen. Door de coronacrisis zijn er lange files, hetgeen zorgt voor een onveilige verkeerssituatie. Zwaarwegende factoren om tot verruiming over te gaan zijn de extra kosten en de benodigde extra inzet van personeel. Volgende week nemen gemeente en RMN een besluit.

De coronacrisis levert Reinigingsbedrijf Midden Nederland (RMN) fors meer werk op. Mensen ruimen hun huis op en daardoor raken de containers sneller vol. RMN constateert dat het afval scheiden minder goed gaat. Doordat mensen thuis aan het opruimen zijn of de tuin onder handen nemen, produceren zij meer afval. RMN constateert de laatste weken dat er veel huishoudelijk afval op straat gedumpt wordt. Meubilair maar ook vuilniszakken met etensresten. Dit trekt ongedierte aan.

Bij RMN doen ze er alles aan om de dienstverlening door te laten lopen en de (ondergrondse) containers op tijd te legen. Produceer niet teveel afval, blijf het afval goed scheiden en breng even geen extra spullen weg. Plaats vooral géén afval zomaar op straat. Ook bij de recyclingstations is het sinds de uitbraak van het coronavirus erg druk. De oproep aan inwoners blijft hetzelfde: breng alleen grofvuil naar het recyclingstation als het niet anders kan. Een cartridge, spaarlamp of een klein elektrische apparaat kunt u ook bij uw bezoek aan de supermarkt inleveren. Medewerkers van RMN houden bij de ingang van het recyclingstation een streng deurbeleid, gebaseerd op de richtlijnen vanuit de overheid. Dit houdt in dat RMN maximaal vijf auto's tegelijkertijd op het terrein toelaat. Ook bezoekers die op de fiets komen, moeten aansluiten in de wachtrij. Ook bij RMN houden zij zich aan de genomen maatregelen in het kader van het coronavirus. Dit betekent bijvoorbeeld dat medewerkers met griepverschijnselen thuis moeten blijven.