• Deze maand zijn de ondergrondse containers geplaatst in Baarn.

    Baarnsche Courant

Ondergrondse containers geplaatst; aantal inwoners naar Raad van State

BAARN Sinds een aantal weken zijn in Baarn verzamelcontainers voor restafval geplaatst. Dit is onderdeel van het project 'omgekeerd afval inzamelen' waarmee wij in 2018 zijn begonnen. De bovengrondse containers op enkele locaties zijn een tijdelijke oplossing, deze worden zo snel mogelijk vervangen door ondergrondse containers.

In 2017 heeft de gemeenteraad van Baarn besloten om over te gaan op een andere manier van afval inzamelen. Hierbij worden herbruikbare grondstoffen zoals papier, GFT en PMD door de gebruiker gescheiden en apart opgehaald door RMN. Daarvoor krijgen de meeste huishoudens in Baarn een PMD container met oranje deksel. Het afval dat overblijft gaat in de container met grijze deksel. In een aantal wijken worden voor het restafval ondergrondse containers geplaatst. Alle inwoners en directe omwonenden zijn per brief en via informatiebijeenkomsten over de veranderingen geïnformeerd.

,,In ons afvalbeleid kiezen we voor zoveel mogelijk hergebruik van waardevolle grondstoffen tegen zo laag mogelijke kosten. Restafval wordt verbrand. Dat is milieuonvriendelijk én duur. We zien dat de prijzen voor afvalverwerking snel stijgen. Daarom is het scheiden van grondstoffen extra belangrijk, zodat er zo min mogelijk restafval overblijft. In 2018 kreeg de helft van Baarn al een PMD container. We zien daar nu, na anderhalf jaar, dat er duidelijk meer afval gescheiden wordt", aldus een woordvoerder van de gemeente Baarn.

De invoering van het omgekeerd inzamelen loopt al een tijd. RMN heeft zich ingezet om, ondanks de coronacrisis, op een veilige manier de laatste fase van het project zonder vertraging uit te voeren.

Als het hele project is afgerond, kan RMN namelijk efficiëntere inzamelroutes rijden en dat bespaart weer kosten. Inmiddels zijn alle PMD containers uitgedeeld en zijn de meeste ondergrondse containers geplaatst. Inwoners die worden aangesloten op een ondergrondse container leveren deze week hun restafvalcontainer in. Zij ontvangen een pasje om gebruik te maken van de ondergrondse container.

De keuze van de locaties voor de ondergrondse containers is, volgens de gemeente Baarn, gemaakt na een zorgvuldige inspraakprocedure met omwonenden. Toch is voor een aantal locaties beroep aangetekend bij de Raad van State. Het gaat om: Meeuwenweide, Wijkamplaan en Oosterstraat. In afwachting van de uitspraak van de RvS zijn op deze locaties tijdelijke bovengrondse containers geplaatst. Dit geldt ook voor een aantal locaties waar door technische problemen de ondergrondse container nog niet geplaatst kan worden: Troelstralaan, Stationsweg en Nieuw Baarnstraat.

De ondergrondse containers zijn afgesloten met een pasjessysteem. Dit geldt niet voor de tijdelijke bovengrondse containers. Hierdoor ontstaat het risico dat ook anderen deze containers gaan gebruiken, waardoor deze sneller vol is en mensen hun afval vervolgens naast de container gaan zetten. RMN leegt de containers minimaal één keer per week, maar mocht het nodig zijn dan wordt vaker geleegd. Daarnaast houden onze handhavers de containers in de gaten en worden bijplaatsingen doorgegeven aan de buitendienst, die deze dan zo snel mogelijk verwijderen.