• Smog in de lucht in de zomer.

    pixabay

Hoe vervuild is de lucht in Baarn?

BAARN Nederlanders ademen elk jaar minder vervuilende stoffen in, maar in 2018 is de lucht toch iets minder schoon geworden. Het RIVM noteerde namelijk zes procent meer fijnstof in de lucht dan in 2017. Wel nam de concentratie van stikstofdioxide af, zo blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het onderzoekinstituut.

Baarn scoort lager dan het landelijk gemiddelde op stikstofdioxide (17,7 microgram per kubieke meter t.o.v. 18,8 landelijk). De concentratie fijnstof in de lucht is echter iets hoger; er zit 19,1 microgram fijnstof in de Baarnse lucht per kuub; landelijk is dit 19,0 gram.

Ieder jaar analyseert het RIVM de luchtkwaliteit aan de hand van twee schadelijke gassen. Stikstofdioxide is een uitlaatgas wordt uitgestoten door verkeer. Fijnstof – dit zijn hele kleine, in de lucht zwevende stofdeeltjes – komt veel voor rondom veehouderijen. Beide stoffen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid: een te hoge concentratie kan leiden tot luchtwegklachten of deze klachten verergeren.

(Artikel gaat verder onder de interactieve afbeelding).

 

Volgens het RIVM valt de stijging van de concentratie fijnstof deels te verklaren door het weer in 2018. Droogte heeft in combinatie met een veelal matige oostenwind mogelijk een rol gespeeld. 

Stikstofdioxide wordt met name rond drukke verkeersaders en rond industrie teruggevonden. Inwoners van Rotterdam, Schiedam en Rijswijk hadden in 2018 te maken met de meest vieze lucht. 

Fijnstof komt ook vrij in het verkeer, maar ook bijvoorbeeld rond veehouderijen. In landbouwgemeenten als Nederweert, Ede en Barneveld en in Velsen en Beverwijk (hoogovens) werden hoge concentraties gemeten.

In Noord-Nederland is de lucht beduidend schoner. Inwoners van Het Hogeland, Loppersum en de Waddeneilanden ademenen gemiddeld gezien de minst vervuilende lucht in.

TOEKOMST Sinds 2010 is de hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in Nederland aanzienlijk verbeterd: van beide stoffen zit ondertussen een kwart minder in de lucht. Het RIVM verwacht dat de uitstoot in de komende jaren verder af zal nemen. Naar schatting is de hoeveelheid stikstofdioxide in 2030 met meer dan veertig procent gedaald. Ook zit er in dat jaar naar verwachting zo'n twintig procent minder fijnstof in de lucht. 

Voor de blootstelling aan beide stoffen geldt een Europese grenswaarde. In alle gemeenten bleef het gemiddelde in 2018 onder deze grenswaarde.

STIKSTOFCRISIS De uitstoot van stikstofdioxide kan leiden tot gezondheidsklachten, maar speelt - samen met andere stoffen - ook een rol in de zogeheten 'stikstofcrisis'. Eind mei verwees de Raad van State het in 2015 gestarte Programma Aanpak Stikstof (PAS) naar de prullenbak. Daardoor liggen duizenden bouwprojecten die onder deze regeling een vergunning hebben gekregen vooralsnog stil. Onderzoekers van ABN Amro voorspelden dinsdag (7/1) dat de bouwproductie dit jaar naar verwachting twee procent lager ligt dan in 2019.