• De japanse duizendknoop is een hardnekkige plant.

    Christine Schut

Gemeente Baarn zoek vrijwilligers om de Japanse duizendknoop te bestrijden

BAARN De Japanse duizendknoop is een plant die van nature niet in Europa voorkomt, maar ooit als tuinplant naar Europa is gehaald. Nu is de plant niet meer zo geliefd en dat is goed te verklaren, want de plant is zich op grote schaal gaan verwilderen. Japanse duizendknoop heeft een enorme groeikracht en vermeerdert zich zeer snel. De plant verdringt daarbij andere kruiden en struiken. Ook kan de plant veel schade aanrichten aan bijvoorbeeld funderingen van gebouwen, bestrating en riolen. 

Soms lijkt de plant alleen nog met chemische middelen te bestrijden, maar dat is natuurlijk geen wenselijke methode in de natuur. Op plaatsen waar de duizendknoop verschijnt, kunt u handmatig en zonder gif zorgen dat de plant zich niet verspreidt. Dat kan door eerst met een spade de wortels van de plant zoveel mogelijk uit te graven en daarna de plant uit te putten door telkens als de stengel weer tevoorschijn komt deze uit te trekken. Op termijn wordt het werk lichter doordat er steeds minder nieuwe planten worden aangetroffen en de grond regelmatig wordt losgewoeld. Het is weliswaar een zaak van de lange adem, maar ervaring leert dat de plant  het na drie jaar regelmatig uittrekken opgeeft en wegblijft. Gooi Duizendknoopafval in de grijze container bij het restafval om verdere verspreiding te voorkomen!

Hoe meer mensen meehelpen met het bestrijden van de Japanse Duizendknoop, hoe beter. De gemeente is daarom op zoek naar inwoners die het leuk vinden om als vrijwilliger te helpen om de plant uit te trekken en zo uit te putten. Qua tijdsbesteding vraagt dat 25 beurten verspreid over 3 jaar (dus circa 8 beurten per jaar) - van  ongeveer een halve dag per beurt, op de donderdag- of vrijdagmiddag.

Eventueel kunt u als vrijwilliger ook mede-inwoners helpen die bijvoorbeeld vanwege hun leeftijd of een handicap niet goed in staat zijn om de Japanse Duizendknoop in hun eigen tuin te bestrijden. Zo helpen we elkaar en de natuur!

Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger of wilt u eerst meer informatie, neem dan contact op met de groenmedewerker van de gemeente, de heer Frans Lubbers, via e-mail f.lubbers@baarn.nl. Vermeld bij uw aanmelding of u liefst in uw eigen buurt aan de slag gaat of inzetbaar bent in heel Baarn. En of u bereid bent mede-inwoners mee te helpen met het bestrijden van de plant in hun tuin.