College Baarn informeert gemeenteraad over coronavirus

BAARN Het Baarnse college van burgemeester & wethouders heeft vandaag de leden van de Baarnse gemeenteraad en steunfractieleden geïnformeerd over de stand van zaken rond de bestrijding van het coronavirus binnen de regio Utrecht. De informatie is afkomstig van GGD regio Utrecht (GGDrU) en GHOR Veiligheidsregio Utrecht (VRU).

Er zijn momenteel, 3 maart 13.00 uur, 24 gerapporteerde patiënten met het coronavirus (COVID-19) in Nederland. Drie patiënten bevinden in de regio Utrecht (één in Houten en twee besmettingen in Utrecht). Onder voorschriften van GGDrU zijn de patiënten in zogenaamde 'thuisisolatie' geplaatst. De betreffende gemeenten zijn hierover geïnformeerd. De drie patiënten in de regio Utrecht hebben geen link met de eerder gevonden patiënten. GGD regio Utrecht voert contactonderzoek uit rondom deze patiënten. Het is belangrijk om te weten dat de GGD altijd contact legt met mensen die risico van besmetting hebben gelopen.

Het was te voorzien dat een dergelijke situatie zich ook zou gaan voordoen in onze regio. De Veiligheidsregio Utrecht is samen met GGDrU goed uitgerust om deze situatie aan te pakken. Bestrijding in de regio Utrecht De aanpak van GGDrU is, geheel conform de landelijke richtlijnen van het RIVM, vooralsnog gericht op het snel herkennen van nieuwe patiënten, om vervolgens maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen (onder andere contactonderzoek).

Zorgverleners zijn (vanwege de A-status van het virus) verplicht om bij verdenking direct de GGD in te schakelen. De instructie hiervoor is actief met huisartsen, ziekenhuizen en meldkamer ambulancezorg gedeeld. Meldingen van inwoners worden altijd beoordeeld en zo nodig actief opgepakt. Daarnaast verzorgt GGDrU publieksvoorlichting (die zorgvuldig wordt afgestemd met landelijke informatievoorziening) en beantwoordt vragen van inwoners en professionals.

GGDrU is voorbereid op het zo nodig dagelijks testen op het coronavirus van meerdere mensen die voldoen aan de casusdefinitie en op de daaruit voortkomende werkzaamheden. De GGD bereidt zich voor om zo nodig meer capaciteit beschikbaar te krijgen. Als zich nieuwe besmettingen voordoen worden zowel de voorzitter van de Veiligheidsregio als de burgemeester van de betrokken gemeente onverwijld geïnformeerd en betrokken bij de te nemen maatregelen. Communicatie cruciaal Het is duidelijk dat er onrust is bij zowel inwoners als professionals in onze regio. Er leven veel vragen en onduidelijkheden. Zowel inwoners als professionals weten de GGD goed te vinden voor vragen. GGDrU ontvangt veel vragen.

Om wachttijden te voorkomen wordt geadviseerd eerst op de beschikbare websites te kijken of de vraag hier beantwoord wordt. GGDrU informeert daarnaast op lokaal en regionaal niveau de relevante partners over de stand van zaken en te volgen protocollen. Huisartsen in onze regio worden door de GGD rechtstreeks geïnformeerd. Het is van belang om als één overheid te communiceren en de handelingsadviezen te blijven volgen die het RIVM afgeeft.

GGDrU houdt de berichtgeving vanuit het RIVM nauwlettend in de gaten en volgt indien nodig de maatregelen op die regionaal niveau genomen moeten worden. Er is veel media-aandacht voor de wereldwijde uitbraak en in toenemende mate over de uitbraak in Europa en besmettingen in Nederland. GGD'en worden steeds meer in de berichtgeving meegenomen. Hierbij gaat het vooral om de rol van de GGD, bron- en contactonderzoeken en informatie rondom (thuis)isolatie. Wij vinden het belangrijk om hieraan mee te werken, en zo bij te dragen aan meer duidelijkheid over de aanpak bij deze uitbraak. Vanuit de landelijke overheid is hier eveneens versterkt op ingezet.

Ten aanzien van evenementen en eventuele maatregelen is de lijn nog steeds dat algemene hygiënemaatregelen van toepassing zijn en er nog geen sprake is van afgelasten van bijeenkomsten. Zodra er aanleiding is om hierin anders te adviseren, zullen de GGDrU en de VRU hierover direct berichten en contact opnemen met de desbetreffende gemeente.

Voor actuele informatie zijn de volgende websites beschikbaar:

website van het RIVM met Q&A: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 •

website van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 •

website GGD Regio Utrecht: https://www.ggdru.nl/over-de-ggd/nieuws-enpersberichten/nieuwsbericht/artikel/update-coronavirus-in-de-regio-utrecht-469.html

information in English: https://www.rivm.nl/en/novel-coronavirus-covid-19

Sinds vrijdagmiddag is een landelijke informatielijn geopend voor alle vragen over corona op het speciale nummer 0800-1351. Deze lijn is dagelijks bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur.