• Mariska de Koning hier nog als onderdeel van het college.

    Roeland de Bruyn

Mariska de Koning neemt ontslag als wethouder

BAARN Wethouder Mariska de Koning heeft haar ontslag ingediend bij de voorzitter van de gemeenteraad. De wethouder is tot de conclusie gekomen dat haar ambities voor de optimale invulling van het ambt momenteel helaas niet samengaan met haar fysieke gesteldheid. Vanwege gezondheidsklachten kon wethouder De Koning de afgelopen maanden haar taken niet vervullen. Omdat zij een volledige inzet als wethouder voorstaat en omdat dit zeker de komende maanden nog niet mogelijk zal zijn, heeft zij besloten het wethouderschap neer te leggen. De wethouder gunt het gemeentebestuur en bovenal de inwoners van Baarn een optimaal energieke wethouder. Daarnaast vindt zij het belangrijk dat er duidelijkheid is over de invulling van haar portefeuilles op langere termijn, richting college van B&W en de CDA-raadsfractie. Fractie en bestuur van het CDA in Baarn hebben aangegeven zich te beraden op de situatie. Zij trachten op korte termijn – maar bovenal in zorgvuldigheid – een opvolger voor te dragen. De huidige vervangingsregeling voor wethouder De Koning blijft van kracht tot een opvolger beëdigd kan worden. Wethouder Mariska de Koning werd op 28 september 2016 voor het eerst benoemd als wethouder. Zij heeft deze functie met veel genoegen vervuld. Het college van B&W respecteert haar keuze en kijkt met dankbaarheid terug op een goede en plezierige samenwerking.