• De oprichters Harry Kelder, Marijke Mensink en Hanneke Rutgers bij notaris Karelse.

    Caspar Huurdeman

Stichting Baarnse Feniks opgericht

BAARN Vrijdag 25 oktober is in het kantoor van de Baarnse notarissen de Stichting 'De Baarnse Feniks' opgericht.

Het doel van de Stichting is om zo veel mogelijk burgers te betrekken bij de ondersteuning van het traject om Speeldoos, bibliotheek, volksuniversiteit in het Baarnse centrum te realiseren. Door de inzet van publieksacties, social media, Baarnsche Courant, RTV Baarn wil de Stichting zo veel mogelijk Baarnaars enthousiasmeren om een bijdrage te leveren aan de verbetering van de levendigheid van het Baarnse centrum.

De realisatie van het multifunctionele Cultuurhuis op de Brink zal naar de mening van de Stichting een zeer sterk vliegwiel effect hebben op het verlevendigen van het Centrum. De oprichters van de Stichting zijn: Harry Kelder, Marijke Mensink en Hanneke Rutgers.

Zij hebben samen met een aantal anderen alle voorbereidingen getroffen en staan in nauw overleg met de opstellers van het Actieprogramma Levendig Centrum Baarn en de Coördinatie groep van de centrum-Ondernemers Baarn. Eerder dit jaar verzamelden zij al 1900 handtekeningen voor het behoud van Bibliotheek in het Centrum. Het doel wat nu alsnog haalbaar lijkt.

De Stichting doet een oproep aan alle Baarnaars om je als bestuurder, actieve burger, vriend of als participant of als sponsor/donor te melden, e-mailadres: contact@baarnsefeniks.nl. De Stichting krijgt een ANBI status en op korte termijn gaat er een website de lucht in. De tijdsdruk is hoog, want eind januari beslist de gemeenteraad over het plan voor het Arcade-terrein.