• Lokaal aan Tafel op Zondag.

    Lokaal-O

Lokaal-O wil voor derde keer verhuizen

BAARN De initiatiefnemers en gebruikers van Lokaal-O zijn bereid voor de derde keer in vier jaar te verhuizen. Per 1 juli moet de vrijwilligersorganisatie haar huidige onderkomen, in voormalig jongerencentrum De Boemerang aan de Plataanlaan, verlaten. Dit pand wordt gesloopt met het oog op woningbouw aan de Heuveloordstraat. ,,Met de gemeente zijn we in gesprek over de begane grond van het Poorthuis als alternatieve locatie. Qua m2 kleiner dan de Boemerang. Maar als we allemaal indikken, zou het kunnen lukken om alle twintig vaste initiatieven er onder te brengen, met in achtneming van de rechten van BarGezellig, het Repaircafe en de dansavonden van Ria en Harm, de huidige gebruikers op de begane grond van het Poorthuis. Voor de Weggeefwinkel wordt het wel een hele aderlating. In de Boemerang konden ze door het grote oppervlak heel veel spullen in ontvangst nemen en in een grote behoefte voorzien. Dat wordt minder in het Poorthuis", aldus de mensen van Lokaal-O in hun nieuwsbrief.

Ze hebben wel een aantal eisen voordat ze besluiten daadwerkelijk te verhuizen. Het alternatief is stoppen als Lokaal-O.
- Handhaving van het huidige niveau van de gebruikerskosten.
- Voortzetting van onze buurtmaaltijden op dezelfde voet als in de Boemerang, waar we al driekwart jaar maaltijden bereiden op een inductiefornuis met een afzuigkap, tegen kostprijs of gratis. De gemeente wil het gezamenlijke koken en de gezamenlijke maaltijden in het Poorthuis verbieden of er officiële vergunningsregels aan stellen. Terwijl het gezamenlijke koken nu één van de vele activiteiten in Lokaal-O is, maar van onschatbare waarde is geworden. Het draagt bij aan meer ontmoeting en sociale contacten, minder eenzaamheid, armoedebestrijding, een inclusieve samenleving, samenwerking met verschillende organisaties, zoals kerken en nog veel meer.
- Autonomie als hoofdgebruiker. We willen van de gemeente een garantie dat we niet gedwongen worden om ruimte te moeten bieden aan andere initiatieven waarvoor de gemeente een inspanningsverplichting heeft. In ieder geval niet als dat ten koste zou gaan van lopende Lokaal-O initiatieven.

,,Als deze drie randvoorwaarden niet ingewilligd kunnen worden, moeten we serieus overwegen om niet naar het Poorthuis te verhuizen en na vier jaar een punt te zetten achter Lokaal-O. Omdat we zonder deze voorwaarden minder laagdrempelig worden, veel minder verbindingen op gang kunnen brengen, we ons veel meer met bureaucratie en geldstromen in plaats van met gemeenschapsvorming bezig moeten houden en minder organisch en autonoom kunnen handelen."