• De kracht van lokale media wordt vaak onderschat.

    Rob Plinck

Kracht van regionale en lokale media

BAARN Fakenieuws is geen fabel, het bestaat. En we tuinen er soms massaal in. Tegelijk; nepnieuws is geen natuurwet. Er is iets tegen te doen. Zonder kritische journalisten is de burger namelijk overgeleverd aan 'propaganda'. Maar, wie gaat die kritische journalist betalen?

Er groeien generaties op die niet gewend zijn om te betalen voor goede journalistiek. Ondertussen telt ons land 17 miljoen journalisten en verschijnt er van alles online. Nepnieuws ontstaat niet alleen doordat schimmige buitenlandse mogendheden bewust de boel willen misleiden. Nepnieuws ontstaat misschien wel juist doordat niemand onze argeloze berichten op sociale media voorziet van een context. De zin van de onzin scheiden, onderzoeken wat waar en niet waar is: dat is al heel lang de kerntaak van een goede journalist.

De financiering daarvan staat echter op allerlei manieren onder druk. Breed zien mediabedrijven hun reclame-inkomsten dalen. Bij kranten speelt dat het aantal betalende abonnees afneemt. Landelijke dagbladen zijn daardoor vaak gedwongen te schrappen in het personeelsbestand wat zorgt voor uitgedunde regioredacties.

MEDIABGROTING Deze week bespreekt de Tweede Kamer de mediabegroting. 'Onafhankelijke, betrouwbare en kwalitatief hoogwaardige media zijn onmisbaar' staat daarin te lezen. Mooie, terechte woorden. Een vitale democratie kan niet zonder onafhankelijke, betrouwbare, toegankelijke en veelzijdige informatie. Regionale en lokale media verdienen daarom steun om hun belangrijke democratische rol in onafhankelijkheid te kunnen blijven vervullen. Een goed bestuur en gezonde democratie hebben belang hebben bij een gezond journalistiek ecosysteem. De provincie Utrecht gaat daarom een onderzoek doen naar de pluriformiteit, toegankelijkheid en vitaliteit van de regionale en lokale media.

Het Rijk komt in 2020 met 7,9 miljoen euro voor alle regionale publieke media. De subsidie richt zich op toekomstgerichte innovatie en samenwerking van lokale, regionale en landelijke media. Is geld dan de enige oplossing? Natuurlijk niet. Uit de samenwerking van de NOS met regionale omroepen blijkt dat de meerwaarde hiervan enorm is. Het zou geweldig zijn als we deze samenwerking kunnen door vertalen van regio naar lokaal. Laat lokale media gebruik maken van de grotere regiokranten en omroepen en omgekeerd. Fundamenteel moeten we waken voor inhoudelijke inmenging. Maar Rijk, provincies en gemeenten dienen samen het publieke belang van goede nieuwsvoorziening te borgen. Zo werken we samen aan een gezond ecosysteem voor vitale media. Als een sterke tegenkracht voor eigenwijze lokale en provinciale politici. Om te onderzoeken hoe en of zo'n samenwerking kan slagen, is er in de begroting van de provincie Utrecht een bedrag opgenomen. ,,Maar dat kan ik niet alleen", aldus gedeputeerde Schaddelee. ,,Graag hoor ik van lokale en regionale media hoe zo'n samenwerking het beste zou kunnen werken en wat daarvoor nodig is." Wie suggesties heeft, kan deze mailen naar krachtigemedia@provincie-utrecht.nl