• Gedumpt afval rond de ondergrondse containers op het Laanplein ontsiert structureel de entree van het Baarnse winkelcentrum.

    Hans Veltmeijer
  • Waar bezwaarprocedures lopen staan nog bovengrondse containers, zoals hier op de Wijkamplaan. Deze plek vindt een groep buurtbewoners te veraf.

    Hans Veltmeijer

Heisa rond inzameling afval

BAARN Ondergrondse containers op ongewenste plekken, de afvalvorming rondom die containers en onvrede over het inleveren van de grijze kliko. Hoogste tijd voor een reactie van de wethouder.

Hans Veltmeijer

Ook Baarn heeft ingezet op ‘omgekeerd inzamelen’, het door de burger scheiden van afval. Goed voor het milieu maar ook noodzakelijk om de kosten te beteugelen, zegt verantwoordelijk wethouder Jannelies Vissers. ,,Want de verbranding van restafval is heel duur. Daardoor stijgt de afvalstoffenheffing ook zo, en die heffing willen we zo betaalbaar mogelijk houden voor de inwoners.” In 2018 begon Baarn met dit systeem, na een besluit van de gemeenteraad. De eerste periode nam het gescheiden inzamelen sterk toe. De plaatsing van de ondergrondse restafvalcontainers en de komst van de kliko met het oranje deksel voor plastic en metaal is een volgende fase die nu bijna is afgesloten. Medio 2021 volgt een evaluatie.

INLOOPAVONDEN Er lopen nog drie beroepsprocedures tegen ondergrondse containers. Daarom staan aan de Meeuwenweide, op de hoek Oosterstraat/Wijkamplaan en op de hoek Sparrenlaan/Wijkamplaan voorlopig bovengrondse containers. Ook over andere plekken klaagden omwonenden in de media de afgelopen maanden. Daarbij werd de gemeente Baarn en inzamelaar RMN vooral een gebrek aan communicatie verweten. ,,In die kritiek herken ik mij niet”, reageert Vissers. ,,Er is wel degelijk een heel traject van communicatie gevoerd. En nu hoor je alleen de mensen die ontevreden zijn.”

De gemeente organiseerde vier inloopavonden waarop zeventig zienswijzen werden genoteerd. Een aantal daarvan leidde tot nieuwe locaties, die weer tegen het zere been van andere bewoners blijken. Die mensen klagen terecht, vindt de wethouder. ,,Want de brief waarin de gemeente deze bewoners heeft gewezen op het recht in beroep te gaan tegen de nieuwe locatiekeuze kwam te laat. Maar we staan achter de procedure zoals we die gevolgd hebben: de containers moeten ergens komen."

BOETES De geplande locatie hoek Sparrenlaan/Pompstraat werd veranderd naar de hoek Wijkamplaan/Sparrenlaan, vanwege leidingen in de grond bij de Pompstraat. Buurtbewoner Ferry van Klaveren vindt dat de gemeente hier ernstig tekortschiet, omdat dit ‘zonder overleg met de buurt en zonder opgaaf van reden’ is gebeurd. Volgens hem heeft het voor veel onvrede in de buurt gezorgd. De nieuwe plek bevindt zich voor een groep buurtbewoners op iets minder dan de grens van 300 meter. Te ver voor veel ouderen, die nu bovendien binnen moeten blijven, stelt hij. Ook had hij graag de grijze kliko behouden, ook al is zijn terrein kleiner dan 130 vierkante meter. ,,Dat is door de gemeenteraad zo afgesproken en ik begrijp dat het voor sommigen best lastig is”, aldus Vissers. ,,Het wel of niet inleveren van containers was ook het grootste bezwaar tijdens de inloopavonden. Dat ging twee kanten op.”

Een ander probleem is het afval rond de ondergrondse containers. Zo wordt de entree van het winkelcentrum op het Laanplein structureel ontsierd door bergen karton en papier. En bij de Sonneveltflats wordt grof vuil gedumpt rond de containers. Vissers twijfelt of vaker legen en opruimen op deze ‘hotspots’ wel het juiste effect sorteert. ,,Want daarmee beloon je de overtreders eigenlijk.” Wat in ieder geval gaat gebeuren is meer handhaving, inclusief het uitdelen van boetes, kondigt ze aan.