• Historische Kring Baerne

Lezing Historische Kring Baerne op 16 oktober

BAARN Veel prachtige kapitale panden en omvangrijke landgoederen in Baarn zijn gekocht, gebouwd   en verbouwd voor mensen die een connectie hadden met Nederlands-Oost- en West-Indië en daar (een deel) van hun fortuin hadden verdiend met plantages en handel. Kooplieden en andere welgestelden uit Amsterdam en andere steden belegden hun geld in de zeventiende en achttiende eeuw graag in buitenplaatsen en land buiten de stad vanwege de zuivere lucht, de rust, de goedkope grond en goedkope arbeidskrachten. Men vestigde zich bij voorkeur in Kennemerland, het Gooi en langs de Vecht en Amstel, maar ook in het Eemland, waar Baarn extra aantrekkelijk werd gevonden vanwege de nabijheid van het jachtslot Soestdijk van de Oranjes. Ook het feit dat er al rijke vrienden of bekenden in Baarn waren neergestreken, zal zeker van invloed zijn geweest. In Baarn werd dat land onttrokken aan de schapenteelt, het belangrijkste middel van bestaan van de Baarnse bevolking. De nieuwe landeigenaren legden er bos op aan. Na de aanleg van de spoorlijn en het station verkocht Prins Hendrik, en na zijn dood koning Willem III, grond aan weerszijden van de spoorlijn. Een nieuwe groep rijken, voornamelijk uit Amsterdam, liet er prachtige zomervilla's bouwen met grote tuinen.

Wie waren die bewoners? In de lezing ontmoeten wij hen en reizen we langs een selectie van kapitale landhuizen en villa's gebouwd, of verbouwd door lieden met 'Indisch' kapitaal, verkregen door verbouw van gewassen als koffie, tabak en suiker, uit handel in allerlei goederen en opbrengsten van beleggingen in effecten. Er wordt ook stilgestaan bij de slaven en koelies over wiens ruggen de fortuinen vaak verdiend werden.

De lezing wordt gegeven door Wil Hordijk op 16 oktober om 20.00 uur in het Brandpunt, Utrechtseweg 4 in Baarn. Zaal open om 19.30. Toegang: gratis voor leden van de Historische Kring Baerne, niet-leden € 3,50.