• Eugene Leenders, hier bijzondere koffie proevend bij Boot in de Laanstraat.

    Christine Schut

Journalist Eugene Leenders krijgt subsidie voor onderzoek

BAARN De Baarnse freelance journalist Eugene Leenders heeft van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten subsidie toegezegd gekregen. Leenders deed een beroep op een potje dat het fonds reserveerde voor concrete onderzoeksjournalistieke onderwerpen.

Freelancer Eugene Leenders, verbonden aan de Baarnsche Courant en oprichter van MediaMeedenker, wil een hoog opgelopen conflict in de medische wereld tot op de bodem gaan uitzoeken. De artikelen die erover gemaakt gaan worden, zullen in één van de BDU-nieuwsbladen worden gepubliceerd.

Leenders profiteert van een regeling die mogelijk werd omdat minister Slob extra middelen vrijmaakte om onderzoeksjournalistiek (ook op lokale en regionale schaal) mogelijk te maken. Het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten voert de regeling uit. Het leeuwendeel van de extra subsidie werd opzij gezet voor projecten die onderzoeksjournalistiek structureel bevorderen. BDUmedia kreeg uit die pot bijvoorbeeld een subsidie voor 'Bureau Spotlight', een project voor onderzoeksjournalistiek waarin naast BDUmedia ook de Christelijke Hogeschool Ede en de Lokale Omroep Ede participeren.

Een kleiner deel van het extra geld was bedoeld voor individuele, concrete onderzoeksprojecten. Op die subsidiepot deed Eugene Leenders (die voor hij als freelancer aan de slag ging 'Hoofd Nieuws' bij Omroep Gelderland was) een beroep. Hij kreeg daarbij steun van BDUmedia dat onder meer toezegde de artikelen te willen publiceren. Dat was één van de voorwaarden die het Stimuleringsfonds stelde. De subsidie stelt het tweetal in staat uren in het project te investeren die anders voor eigen risico zouden zijn.