• Cantonspark met op de achtergrond de Wintertuin

    Rob Samson

Informatiemarkt plannen Wintertuin en Cantonspark

BAARN De gemeente Baarn houdt woensdag 11 juli een informatiemarkt over de plannen voor de Wintertuin en het herstel van het Cantonspark. Alle inwoners van Baarn zijn tussen 19.30 tot 21.00 uur welkom in de Wintertuin, Heemskerklaan 25. Er is vrije inloop.

Het Cantonspark en de Wintertuin zijn twee Baarnse parels. Ze worden nu hersteld (Cantonspark) en aangepast (Wintertuin) zodat ze in optimale staat kunnen worden gehouden voor de huidige en toekomstige generaties. Zo komt er een escaperoom, aangevuld met lichte horeca, in de Wintertuin. Het plan is klaar en de benodigde vergunning is aangevraagd.

Daarnaast wordt het Cantonspark hersteld. Via historisch onderzoek weten we nu meer over het ontstaan van het park. De aanbevelingen die hieruit voortkomen, neemt de gemeente mee in het ontwerp van het herstelplan. Zo wordt de oorspronkelijke padenstructuur in ere hersteld. Ook herstellen ze historische zichtlijnen.

De gemeente Baarn, adviseurs, Living Story en vertegenwoordigers van de Stichting Vrienden van het Cantonspark, zijn aanwezig om in gesprek te gaan over de plannen voor het Cantonspark en de Wintertuin.

Wethouders Mariska de Koning en Erwin Jansma zijn ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.