• Het vorige/huidige Baarnse college in gesprek met de redactie van de Baarnsche Courant.

    Foto: Roeland de Bruyn

Informateur adviseert voortzetting coalitie

BAARN - Informateur Erwin Jansma adviseert de VVD de onderhandelingen te starten met D66, CDA en CU/SGP om te komen tot een concept coalitieakkoord. Jansma heeft afgelopen week, in opdracht van de VVD, gesprekken gevoerd met zeven van de negen partijen in de Baarnse gemeenteraad. Alleen de BOP bedankte voor het gesprek omdat fractievoorzitter Kees Koudstaal het logisch achtte dat de huidige coalitie zal worden gecontinueerd.

Een voortzetting van de huidige coalitie is door vier partijen genoemd. VoorBaarn, met drie zetels de raad binnengestormd, is ook een mogelijke coalitiekandidaat. Maar het van de coalitie afwijkende stemgedrag van de NuBaarn-raadsleden in de vorige periode en de relatieve nieuwigheid van VoorBaarn, spelen de partij parten. In die zin dat voor een aantal partijen dat de reden is niet voor VoorBaarn als coalitiepartner te kiezen. Wat stemgedrag betreft, geldt hetzelfde voor GroenLinks.

Daarom adviseert Erwin Jansma de onderhandelingen te starten met VVD, D66, CDA en CU/SGP om te komen tot een concept coalitieakkoord. Maar in dit akkoord nadrukkelijk ook de wensen van vooral VoorBaarn en GroenLinks te betrekken. Dit om het draagvlak van het coalitieakkoord op onderdelen te verbreden. De VVD heeft aangegeven drie wethouders te willen. Jansma adviseert bij de samenstelling van het college vooral te kijken naar de opgave voor de gemeente en de samenstelling van het team en daar het aantal wethouders vanaf te laten hangen.