• Vrijdagavond werd in Baarn het Regenboog akkoord ondertekend. D66, GroenLinks en PvdA ondertekenden onder toeziend oog van COC voorzitter Midden Nederland Simon Timmermans het Regenboog akkoord.

    Foto: Caspar Huurdeman

GroenLinks, PvdA en D66 Baarn ondertekenen Regenboog Stembusakkoord

BAARN - De Baarnse lijsttrekkers Heidi van Otten (GroenLinks), Mark Eijbaard (PvdA) en Theo Stroo (D66) ondertekenden vrijdag 16 maart het Regenboog Stembusakkoord van het COC Midden-Nederland. Het COC komt op voor de belangen van lesbische, homoseksuele, biseksuele en trans- of intersekse personen (LHBTI). Met het ondertekenen van het akkoord beloven de partijen zich de komende raadsperiode in te spannen voor de belangen van deze doelgroep.

Ongeveer zes procent van de inwoners is LHBTI. Er is in ons land veel voor hen bereikt. Toch is extra inzet voor deze groep nog steeds hard nodig. LHBTI's krijgen bijvoorbeeld nog altijd te maken met geweld en discriminatie, en 'homo' is op school het meest gebruikte scheldwoord. Samen kunnen we veel doen om hier verandering in te brengen. GroenLinks, PvdA en D66 willen daar graag aan bijdragen.

Met het ondertekenen van het akkoord verklaren GroenLinks, PvdA en D66 dat zij zich de komende raadsperiode inspannen voor een beleid met aandacht voor LHBTI's en het betrekken van hen bij de beleidsvorming. De gemeente zet zich daarbij actief in voor veiligheid, acceptatie en de aanpak van discriminatie en pesten. Speciale aandacht is er voor LHBTI-jongeren en kwetsbare groepen zoals bi-culturele en religieuze LHBTI's, asielzoekers, ouderen, transgender personen en mensen met een beperking. Zodat ook zij optimaal kunnen deelnemen aan de samenleving. De gemeente geeft het goede voorbeeld, is een LHBTI-vriendelijke werkgever en bevordert de zichtbaarheid, onder meer door op Coming Out Dag de regenboogvlag te hijsen.