• Christine Schut

Fout bij automatische incasso abonnementen Baarnsche Courant

BAARN Bij het overstappen op een nieuw abonnementensysteem is een fout ontstaan in de facturering voor automatische incasso van de Baarnsche Courant. Hierdoor is bij deze abonnees het tarief voor betaling per factuur opgevoerd en is de korting voor automatische incasso niet verwerkt. Het tarief voor 2019 is gelijk aan dat van 2018.
Aan abonnees die automatisch laten incasseren wordt gevraagd om deze betaling te storneren.

BDUmedia betreurt de gang van zaken en biedt hierbij haar verontschuldigingen aan.