• De nieuwe groep vrijwilligers.

    Hospice de Luwte

Enthousiaste vrijwilligers Luwte aan de slag

SOEST/BAARN In Hospice de Luwte staan op ieder moment van de dag vrijwilligers klaar om zorg en aandacht te geven aan de gasten van het hospice en hun naasten. Daarnaast wordt door vrijwilligers bij mensen thuis ondersteuning gegeven aan de mantelzorgers van zieke mensen in hun laatste levensfase. Jaarlijks wordt hiervoor een groep vrijwilligers opgeleid. In maart en april is een zestiental enthousiaste en betrokken vrijwilligers opgeleid en ingewerkt voor dit mooie en betekenisvolle werk. Staand van links naar rechts; Evelien van Overbeeke, Wilma Koolstra, Linda Douma, Tammo van Eijs, Louis Silkens, Monique Bruijs, Frank Schotel, Franka van de Hoef, Frank van Grondelle, Mieppie Egtberts, Mariska Rademaker, Chantal van Velden, Bonno Hylkema. Zittend van links naar rechts: Afra van Empelen, Anny Greuter, Toska Pieters.